Aktualności

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji z 10-lecia Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, której autorem jest Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Mariola Pękala-Piekarska.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniach 28-29 marca obchodziło uroczystości rocznicowe, których głównym punktem było spotkanie jubileuszowe w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Jubileusz 10-lecia rozpoczęły w piątek (28 marca) dwa wernisaże. Wystawa prac artystycznych słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zajęć rękodzieła artystycznego pod opieką Elżbiety Winiarskiej oraz z zajęć plastycznych pod opieką Mirosławy Wąchała odbyła się w sądeckim Centrum Informacji Turystycznej, natomiast w Klubie Sztuki ART CAFE MCK SOKÓŁ - wernisaż malarstwa słuchaczy SUTW z zajęć plastycznych pod opieką artystyczną Jerzego F. Michalaka.

W dniu 29 marca br. odbyło się w sali obrad Ratusza, uroczyste posiedzenie Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego UTW,  któremu przewodniczyła prof. Zdzisława Zacłona. Uczestników spotkania przywitała Wiesława Borczyk, prezes Zarządu SUTW. W posiedzeniu brali udział członkowie Rady, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  SUTW oraz Starostowie Sekcji UTW a także przewodnicząca Sądeckiej Rady Seniorów. Doświadczenia 10 letniej działalności SUTW przedstawiła w prezentacji wiceprezes Zarządu Mariola Pękala- Piekarska.

W dyskusji głos zabrali:

Maria Baran podkreślając, że do utworzenie Sądeckiej Rady Seniorów przyczyniła się inicjatywa zgłoszona przez SUTW i inne organizacje seniorskie. Zadeklarowała dalszą współpracę na rzecz aktywności osób starszych i poprawy ich życia w naszym mieście.

Zygmunt Berdychowski, członek Rady Programowo-Naukowej, zauważył, ze sprawy zmian demograficznych i rosnącej liczby osób starszych są teraz bardzo aktualnym tematem i często dyskutowanym np. w Sejmiku Województwa Małopolskiego, a także przeznacza się w budżecie województwa środki na działania aktywizujące seniorów. Zaproponował, aby Sądecki UTW we współpracy z portalem Sądeczanin przygotował specjalny blok informacji dla seniorów.

Elżbieta Pachoń, członek Zarządu SUTW, podkreślając, że należy do grupy najstarszych seniorów, słuchaczy UTW z perspektywy 10 lat widzi ogromną wartość edukacji i aktywności osób starszych, jaki realizuje SUTW. Zaznaczyła, ze należy także zainteresować się osobami starszymi, które nie są członkami SUTW i o których powinno się pamiętać, planując działania na kolejne lata.

Prof. Dr hab. Zdzisława Zacłona, podsumowując dyskusję podkreśliła zaangażowanie się Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i poszczególnych Instytutów we współpracy z Sądeckim UTW zwróciła uwagę na wysoki poziom programu edukacyjno-aktywizującego, za co Uniwersytet został uhonorowany Złotym Certyfikatem w ramach programu standaryzacji UTW w kraju. Zawnioskowała o poszerzanie współpracy SUTW z młodym pokoleniem i włączaniem dzieci i młodzieży do wspólnych projektów, aby od najmłodszych lat budować dobre relacje i pogłębiać wartości współpracy międzypokoleniowej.

Po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy przeszli do MCK Sokół na główne uroczystości 10-lecia SUTW.

Szczególnym wydarzeniem w czasie uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku było wręczenie Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"  Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, nadanej przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka. Z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpili Starostowie Nowosądecki Jan Golonka i Limanowski Jan Puchała

Szczególnym wyróżnieniem dla stowarzyszenia było przyznanie przez Radę Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” którą wręczył Jerzy Wituszyński Przewodniczący Rady oraz Stefan Homoncik Wiceprzewodniczący Rady.

Starosta Nowosądecki Jan Golonka uhonorował stowarzyszenie dużym Złotym Jabłkiem Sądeckim  w podziękowaniu za promocję i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Sądeckiej.

Swoje gratulacje złożyli nam także Andrzej Czerwiński Poseł na Sejm RP, Andrzej Bulzak radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marta Mordarska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Marcin Kałużny Stowarzyszenie Sursum Corda, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Burmistrz Krynicy Zdroju, Przewodnicząca Rady Miasta Krynicy, Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdrój, Alicja Hajduk Prezes UTW Krynica Zdrój, Polski Związek Esperantystów, Sądecka Rada Seniorów, Dariusz Gerhardt Prezes WOPR, Marek Reichel Prorektor PWSZ, Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana Potoczków w Rdziostowie.

List od Marszałka Marka Sowy odczytał Leszek Zegzda, gratulacje od Pani Wioletty WilimskiejDyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie odczytał Rafał Molenda

Listownie przesłali je również Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz, prof. dr hab. Julian Dybiec oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stryju stowarzyszenia, którego pomagaliśmy zakładać

Stowarzyszenie wyróżniło odznaką honorową Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku osoby które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju organizacji w ciągu 10 lat jej działalności (Rada Programowo-Naukowa, przedstawiciele instytucji współracujących), a także grupę najaktywniejszych słuchaczy Uniwersytetu. 

GALERIA ZDJĘĆ - KLIKNIJ

Szczególnym wydarzeniem w czasie uroczystości 10 - lecia Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku było wręczenie Odznaki  Honorowej  „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, nadanej przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz, na mocy prawa polskiego i rozporządzenia władz najwyższych - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -  za zasługi dla  ochrony praw człowieka.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Z wnioskiem o nadanie Odznaki Honorowej do Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpili Starostowie Nowosądecki Jan Golonka i Limanowski Jan Puchała

W laudacji wygłoszonej podczas wręczania Odznaki Starosta Jan Golonka podkreślił m.in.,


„Mam wyjątkową przyjemność i osobistą satysfakcję wygłosić laudację przed odznaczeniem Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi  dla Ochrony Praw Człowieka”. Jest to cenne i rzadko przyznawane odznaczenie podkreślające szczególne zasługi wyróżnianej organizacji w zakresie upowszechniania i ochrony praw człowieka. 


…W kontekście przyznawanego Stowarzyszeniu odznaczenia, na szczególne podkreślenie zasługuje jednak fakt, iż organizacja ta, nie  ogranicza działalności wyłącznie do swoich członków, ale sukcesywnie inicjuje i rozwija działania mające na celu pomoc i wsparcie prawno-obywatelskie ogółowi społeczności lokalnej.

Mam tutaj w szczególności na myśli opracowanie i wdrożenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców Sądecczyzny (od 2009r.) oraz Ziemi Limanowskiej (od 2011 r.). W ramach tego systemu osoby potrzebujące porad, konsultacji czy informacji o charakterze prawnym lub obywatelskim uzyskały dostęp do profesjonalnej, obiektywnej i nieodpłatnej pomocy świadczonej przez zespół doświadczonych prawników.


Nie będę przytaczał dokładnych statystyk, o które poprosiłem Stowarzyszenie, ale wystarczy powiedzieć, że udzielonych zostało już ponad 12 tys. porad i konsultacji, co pokazuje jak bardzo ze społecznego punktu widzenia, potrzebne jest prowadzenie tego typu działalności. Warto także wspomnieć o ciekawych, bezpłatnych poradnikach prawnych wydawanych przez Stowarzyszenie, które w przystępny sposób przybliżają czytelnikom wybrane zagadnienia prawne.   


Sądecki UTW od 2009 roku jest również głównym organizatorem międzynarodowej konferencji towarzyszącej Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju - Forum III Wieku. Jest to wyjątkowe wydarzenie,  w którym corocznie bierze udział ok. 200 uczestników w tym liderzy UTW z kraju i zza granicy. Jednym z istotnych obszarów tematycznych poruszanych w ramach debat, paneli dyskusyjnych i warsztatów są zagadnienia związane z szeroko pojętymi prawami osób starszych w kraju i za granicą.  


Niebagatelne znaczenie w działalności Stowarzyszenia ma także wsparcie konsultacyjno - doradcze udzielane innym organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym chcącym założyć stowarzyszenie lub fundację. Działalność w tej sferze umożliwiła powstanie i rozwój wielu cennych, oddolnych inicjatyw społecznych, co stanowi istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego".


Wręczenia Odznaki dokonała w imieniu pani Rzecznik  Barbara Imiołczyk, Główny KoordynatorZespołów i Komisji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentującym Stowarzyszenie Sądecki UTW: Wiesławie Borczyk prezes Stowarzyszenia oraz prof. Zdzisławie  Zacłona przewodniczącej Rady Programowo- Naukowej Sądeckiego UTW, w czasie uroczystości,  która   miejsce w MCK „ Sokół” w dniu 29 marca 2014 r.

W imieniu wnioskodawców  podziękował Starosta Limanowski Jan Puchała.


Zdjęcia - KLIKNIJ

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się trzeci - jubileuszowy numer DTS SENIOR - "Dobry Tygodnik Sądecki Senior", 27 marca 2014, s. 9-12

DTS SENIOR Nr 3, 27 marca 2014 - KLIKNIJ

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie