Aktualności

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach grup roboczych, w celu konsultacji Projekt Programu współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017.

Więcej informacji na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,6671,zaproszenie-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-wziecia-udzialu-w-spotkaniach-grup-roboczych.html

Zachęcamy  do udziału w konsultacjach.

Uprzejmie informujemy, iż trwają zapisy na warsztaty „Nowoczesne finanse seniora”.
Termin warsztatów - 16 maja 2014 r
.

Podczas warsztatów Słuchacze SUTW będą mogli się nauczyć m.in.:

- podstaw dostępu do konta bankowego za pomocą Internetu (praca na symulatorze banku elektronicznego);

- zasad dokonywania płatności bezgotówkowych, a także zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych;

- planowania budżetu domowego z wykorzystaniem komputera (praca na symulatorze budżetu domowego).

Wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób przystępny i zrozumiały, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz innych pomocy dydaktycznych, a także przykładów z życia.

Wszystkich chętnych serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach.

Zapisy prowadzone są w Sekretariacie SUTW.

Sekcja Przyrodniczo-geograficzna organizuje wycieczkę do Krakowa.

W programie wycieczki: zwiedzanie Centrum Jana Pawła II, spacer po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem, zwiedzanie Muzeum Bursztynu w Krakowie.

Wyjazd autokarem w dniu 26 maja 2014r. (poniedziałek) o godz. 8:00
Zbiórka przy ul. Morawskiego przed godz. 8:00.

Koszt wycieczki 31 zł.

Na koszt wycieczki składa się: ubezpieczenie, autokar, wstęp do ogrodu botanicznego.

Zapisy w sekretariacie Sądeckiego UTW, ilość miejsc 57

Odznakę honorową mogą otrzymać: osoby będące członkami Stowarzyszenia, które wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami, osoby fizyczne, instytucje, osoby prawne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia, które wniosły szczególny wkład w popieranie i rozwój jego działalności, inne osoby fizyczne, a także organizacje i instytucje, czynnie współpracujące ze Stowarzyszeniem  lub wspomagające jego działalność, organizacje zagraniczne i ich działacze, a także inne organizacje i instytucje międzynarodowe oraz ich członkowie, realizujący  idee zasługujące na szczególne uznanie ze strony Stowarzyszenia.


REGULAMIN ODZNAKI HONOROWEJ - KLIKNIJ 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie