Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłasza dla członków Stowarzyszenia konkurs pod nazwą „10-lecie Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku"


Do konkursu można zgłaszać  prace na jeden z wybranych tematów:

 

1.       Mój najważniejszy dzień w Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku,

 lub

2.       Moje wspomnienie niezwykłego wydarzenia w Sądeckim UTW.


Praca konkursowa polega na sporządzeniu opracowania w zakresie tematycznym konkursu. Praca konkursowa nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu , format A-4.


Prace konkursowe, podpisane imieniem i nazwiskiem, wraz z adresem zamieszkania, można przesyłać drogą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (z dopiskiem w temacie KONKURS) lub złożyć osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.


Prace konkursowe można składać w terminie od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 30 września 2014r.


Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.


Zasady konkursu określa Regulamin.

Uprzejmie informujemy, iż ukazał się drugi numer DTS SENIOR - "Dobry Tygodnik Sądecki Senior", 20 luty 2014

DTS SENIOR Nr 2, 20 luty 2014 - KLIKNIJ

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki UTW zaprasza Delegatów (Zarząd, Starostów, Wicestarostów, Członków Sądu Koleżeńskiego oraz Radę Programową sekcji) na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 6 marca 2014 r. (czwartek).

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, sala obrad

Godz.: 14.00 (I termin), 14.30 (II termin) 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad  - przywitanie zgromadzonych.

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2013:

a)      przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

c)      dyskusja i podjęcie uchwały.

4.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.

a)      przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

b)      dyskusja i podjęcie uchwały. 

5.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.

6.      Przyjęcie zmian do statutu Stowarzyszenia

7.  Omówienie planu działania Stowarzyszenia na rok 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie planu działania Stowarzyszenia na rok 2014.

8.      Dyskusja - wolne wnioski.

9.      Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie, w ten sam dzień, pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu w sekretariacie Sądeckiego UTW.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie