Aktualności

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2013r. realizuje ogólnopolski projekt pn. „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego przedsięwzięcia została opracowana i upowszechniona wśród ponad 400 UTW w Polsce publikacja pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce” stanowiąca usystematyzowany zbiór propozycji standardów w 3 podstawowych obszarach działalności UTW, tj.: formalno-prawnych ramach funkcjonowania, merytoryczno-organizacyjnych aspektach podejmowanych działań oraz współpracy UTW z innymi podmiotami.
Liderzy 15 UTW, które rozpoczęły udział w procedurze pilotażowego wdrożenia standardów, na przełomie 2012 i 2013r. wzięli udział w 3 – dniowych warsztatach poświęconych praktycznym aspektom standaryzacji a następnie - w ramach indywidualnych konsultacji i porad - rozpoczęli implementację standardów w swoich macierzystych organizacjach. W czerwcu i lipcu 2013r. po przeprowadzeniu wizyt certyfikacyjnych przez powołaną w tym celu Komisję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW pierwsze 4 uniwersytety uzyskały certyfikaty „Profesjonalne UTW” na okres 3 lat. Ten pierwszy okres wdrażania projektu i pracy z liderami UTW uczestniczącymi w przedsięwzięciu pozwolił realizatorom zgromadzić wiele cennych doświadczeń oraz wniosków – Forum III Wieku 2013 stanowi doskonała okazję do ich przedstawienia szerszemu gronu liderów UTW z Polski i zagranicy. Mając to na uwadze w programie Forum zaplanowano dwa wydarzenia poświęcone w/w problematyce:

  • w dniu 4 września 2013r. praktyczne warsztaty dla liderów UTW „Standardy Działania UTW - procedura ich wdrożenia”,
  • w dniu 6 września 2013r. podczas Sesji Plenarnej Forum III Wieku panel dyskusyjny „Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce”, w którym udział wezmą m.in. członkowie Komisji Certyfikacyjnej realizującej procedurę weryfikacji spełniania standardów działania przez UTW uczestniczące w projekcie.

Poniżej przedstawiamy PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU
PROGRAM - KLIKNIJ
Więcej informacji na temat Forum III Wieku na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl w zakładce FORUM 2013

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż Głównym Partnerem Forum III Wieku jest Województwo Małopolskie.

W roku 2013 już po raz piąty Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku w porozumieniu z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich organizują FORUM III WIEKU, konferencję towarzyszącą XXIII Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju, która odbędzie się w dniach 4 - 7 września 2013r. w Nowym Sączu i Krynicy Zdroju.
W tegorocznej edycji Forum weźmie udział ponad 200 uczestników – liderów UTW z Polski i zagranicy, przedstawicieli świata polityki, nauki, mediów. Przewidziany jest udział wielu znamienitych gości w tym m.in. Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz Przewodniczącego Rady ds. Polityki Senioralnej prof. Bolesława Samolińskiego. Podczas Forum zaplanowano m.in. debatę o Rządowym Projekcie Założeń Polityki Senioralnej, prezentację krajowych i zagranicznych inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji seniorów w życiu społecznym i publicznym (Europejski Rok Obywateli 2013) a także przedstawienie doświadczeń zebranych podczas wdrażania standardów działania wśród pilotażowej grupy UTW, które poddały się temu procesowi w ramach projektu „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce”. Program Forum obejmuje m.in. udział uczestników w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju (5 września 2013r.), udział w sesji plenarnej i warsztatach Forum III Wieku, które odbędzie się na Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu (6 września 2013 r.) oraz w innych wydarzeniach i atrakcjach.
Kontakt:
ul. Jagiellońska 18 33-300 Nowy Sącz
tel./fax:18 443 57 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie