Aktualności

Szanowni Państwo,Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży “Kana” w Nowym Sączu serdecznie zaprasza do udziału w cyklu “DEBATY KANEŃSKIE” - cykl czterech spotkań poświęconych tematyce społecznej, kształtujących obywatelską  odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość naszej Ojczyzny. Szczegółowy program znajduje się poniżej.

PROGRAM - KLIKNIJ

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, iż w dniu 14 sierpnia br. Komisja Certyfikująca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w składzie prof. dr hab. Zdzisława Zacłona – Przewodnicząca Komisji oraz Wojciech Nalepa – Sekretarz Komisji, po zakończeniu wizyty przyznała Złoty Certyfikat dla Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podczas wizyty Komisja Certyfikująca weryfikowała spełnienie standardów Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opisanych w publikacji pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce”.
Po spotkaniu Przewodnicząca Komisji Certyfikującej poinformowała zebrany Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Sądeckiego UTW o przyznaniu Złotego Certyfikatu.

Zapraszamy do galerii zdjęć - KLIKNIJ

Osoby starsze  zainteresowane  udziałem w zajęciach UTW mogą  wybrać uczestnictwo w jednej z 4 sekcji specjalistycznych:

  • kulturoznawczej; obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp. Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Nowym Sączu oraz wyjazdy do muzeów i galerii, teatru, filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi świata kultury, po ustaleniu z samorządem sekcji,
  • medycznej i profilaktyki zdrowia;  obejmuje zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób, problematyki geriatrycznej. Także tematykę związaną z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych oraz spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami, po uzgodnieniu z samorządem sekcji,
  • geograficzno-przyrodniczej; obejmuje zagadnienia związane z warunkami geograficzno przyrodniczymi i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,
  • psychologicznej: obejmuje  przybliżenie zagadnień związanych z psychologią osobom  w wieku 50+, aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę.Planujemy organizowanie warsztatów psychologicznych na temat lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem itp.

Rodzaje i formy zajęć  w Sądeckim UTW obejmują m.in. wykłady audytoryjne, wykłady specjalistyczne, kursy komputerowe, kursy języków obcych- angielski, niemiecki, francuski i esperanto -  zajęcia warsztatowe w różnorodnych grupach tematycznych, zajęcia rekreacyjno- ruchowe,wyjazdy edukacyjne, wycieczki i rajdy turystyczne, spotkania integracyjne, grupowe wyjazdy na konferencje, seminaria, na Forum III Wieku przy Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju  itp. Wydawany jest kwartalnik Biuletyn Sądeckiego UTW, a zespół redakcyjny tworzą  sami słuchacze UTW.
Słuchacze Sądeckiego UTW wybierają  na początku roku akademickiego samorząd słuchaczy.
Zapisy  do UTW trwać będą do 10 lipca br.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Sądeckiego UTW ul. Jagiellońska 18 w Nowym Sączu, codziennie  od 8.00 do 15.00, tel. 18 443 57 08.
Więcej o działalności Sądeckiego UTW - www.sutw.pl
Serdecznie zapraszamy !

 

Zarząd Sądeckiego UTW

Organizatorzy- Fundacja Sądecka i Portal Sądeczanin.info -  zapraszają Słuchaczy Sądeckiego UTW na I Zjazd Sądeczan pod Ołtarzem Papieskim w Starym Sączu.
Szczegółowy Program na stronie:
http://www.sadeczanin.info/

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie