[21-05-2018] Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów "Trzeci Wiek na Start" w Łazach, 19 maja 2018

19 maja odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start" w Łazach, w której udział wzięli również przestawiciele Sądeckiego UTW.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz kapitanowi drużyny - panu Józefowi Citakowi za wspaniałe reprezentowanie naszego Uniwersyteti.

Szczególne podziękowania i gratulacje należą się zdobywcom medali - pani Barbarze Citak oraz Andrzejowi Błaszczykowi.

Czytaj więcej