[12-10-2018] Relacja z inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Sądeckiego UTW

Odśpiewaniem „Gaude Mater Polonia” przez chór Scherzo pod dyrekcją  dr. Andrzeja Citaka rozpoczęła sie uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie zebranych gości przywitała prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wiesława Borczyk. 

- Program edukacyjny dla ludzi w trzecim wieku to program, który ma nam pomóc w lepszym życiu, w okresie, kiedy mamy więcej czasu i jednocześnie czujemy, że jesteśmy aktywni i wielu jeszcze rzeczy chcemy się dowiedzieć, chcemy realizować swoje zainteresowania a może nawet i marzenia - powiedziała Wiesława Borczyk.

Czytaj więcej

[01-10-2018] Dziś 1 października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Liczba mieszkańców w Polsce w wieku 60 lat i więcej w końcu 2016r. wynosiła aż 9 milionów osób. To prawie 24% wszystkich Polaków. Według prognoz GUS w końcu 2050r. seniorów będzie aż 40% ogółu ludności w naszym kraju tj. 13,7 miliona.
W mieście Nowym Sączu liczba osób starszych aktualnie wynosi około 15,4 tys. osób (dane: Urząd Miasta Nowego Sącza) a w powiecie nowosądeckim około 36,7 tys. (dane: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu).

Czytaj więcej