[18-05-2018] Podpisanie porozumienia o współpracy przez SUTW, PWSZ oraz Spółkę Sądeckie Wodociągi (16 maja).

16 maja 2018 roku w auli PWSZ  odbył się cykl wykładów prozdrowotnych dla seniorów z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zorganizowany przez Spółkę Sądeckie Wodociągi oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Podczas tego wydarzenia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a organizatorami spotkania - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oraz Spółką Sądeckie Wodociągi.

Czytaj więcej