[25-06-2018] Awaria linii telefonicznej.

Niestety, wciąż  trwa awaria linii telefonicznej i nie ma możliwości kontaktu telefonicznego z sekretariatem SUTW. Według informacji, które zostały przekazane przez operatora sieci, uszkodzenie infrastruktury zostanie wkrótce naprawione.

[19-06-2018] Zakończenie roku akademickiego 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2017/2018 dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  odbyło się 7 czerwca w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ. Wykład przeprowadził  Michał Zacłona - historyk z I Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu. 

Na spotkaniu głos zabrali także zaproszeni goście: Leszek Zegzda (Członek Zarządu Województwa Małopolskiego), Marian Ryba (Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego) oraz Ewa Pierzchała (Centrum Sądeckiego Seniora, Kancelaria Urzędu Miasta Nowego Sącza).

Czytaj więcej