[27-04-2018] Czytelniczy Klub Seniora: spotkanie w maju

Najbliższe spotkanie czytelniczego klubu seniora odbędzie się  we wtorek 8 maja w budynku Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

  • gr 1: godz. 9.30 (książka „Światło między oceanami” M.L. Stedman)
  • gr 2: godz. 11.00 (książka „Lala” Jacek Dehnel)

[25-04-2018] Zmiana tematu wykładu sekcji medyczno-psychologicznej w dniu 26 kwietnia.

Z przyczyn niezależnych od SUTW nastąpiła zmiana tematu wykładu s. medyczno-psychologicznej w czwartek 26 kwietnia 2018 roku. Aktualny temat wykładu to "Choroby układu oddechowego w dojrzałym wieku", który poprowadzi lekarz pulmonolog Jadwiga Żółcińska.

Termin wykładu, godzina i miejsce pozostają bez zmian (26 kwietnia, godz. 11.00, sala im. Sichrawy MCK SOKÓŁ). Serdecznie zapraszamy.

[18-04-2018] Projekt "Małopolski e-Senior" realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej.

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj więcej