Aktualności

Forum III Wieku to cykliczne, coroczne, międzynarodowe wydarzenie, zainaugurowane  w 2009 r. Celem Forum III Wieku jest zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi świat,  a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania i wdrażania rozwiązań systemowych.

fot. P. Droździk

Obrady Forum III Wieku, obejmujące m.in.: debaty, panele dyskusyjne oraz warsztaty, koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących problematyki polityki senioralnej, w tym  ochrony zdrowia i polityki społecznej, edukacji i aktywności osób starszych w życiu publicznym, praw osób starszych, nowoczesnych technologii oraz „srebrnej gospodarki”. Konferencji, która odbędzie się w Nowym Sączu i w Krynicy-Zdroju, perle polskich uzdrowisk, towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne i spotkania integracyjne. Uczestnikami Forum będą liderzy Uniwersytetów Trzeciego Wieku a także przedstawiciele gminnych i miejskich rad seniorów oraz organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy, działających na rzecz  osób starszych.

 fot. W. Szwenik

Gośćmi Forum będą przedstawiciele rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, świata nauki, środowiska biznesu oraz eksperci krajowi i zagraniczni.

 fot. W. Szwenik

Organizatorami Forum III Wieku są: Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Fundacją Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego.

 

Trwają zapisy do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2017/2018 

Jak co roku mogą Państwo wybrać jedną z 4 sekcji (medyczną i profilaktyki zdrowia, przyrodniczo-geograficzną, psychologiczną lub kulturoznawczą).

Aby zapisać się do SUTW należy:

- wypełnić własnoręcznie formularz zapisu. Nowe osoby są proszone także o wypełnienie deklaracji członka Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Można je pobrać: formularz oraz deklaracja

- uiścić składkę członkowską w wysokości 100 złotych.

- dostarczyć 1 zdjęcie do legitymacji słuchacza SUTW (osoby, które już mają wyrobioną legitymację prosimy o jej przyniesienie w celu podbicia na nowy rok akademicki).

- uprzejmie prosimy o zapoznanie się także ze STATUTEM Stowarzyszenia Sądecki UTW; można go przeczytać klikając tutaj

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 443 57 08.

Przypominamy, że zapisy na konkretne zajęcia w mniejszych grupach (lektoraty, warsztaty, zajęcia ruchowe) będą miały miejsce po rozpoczęciu nowego roku akademickiego - w październiku.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie