[09-03-2022] Wykład otwarty w dniu 3 marca 2022 r.

W dniu 3 marca 2022 r. odbył się wykład otwarty pt. "Warto dbać o poprawną polszczyznę ", który poprowadził dr hab. Maciej Malinowski, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Wykład został zrealizowany przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach projektu "Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem".

Czytaj więcej

[07-03-2022] Wolne miejsca na zajęcia aktywności ruchowej.

Zapraszamy naszych słuchaczy do skorzystania z "zajęć aktywności ruchowej na sali" organizowanych przez SUTW w Klubie Fitness for Life Nowy Sącz w ramach projektu Zdrowy i aktywny Sądecki Senior.

Można jeszcze dopisać się do grupy 2 (zajęcia w poniedziałki i środy, godz. 11.00- 12.00 od 21 marca) oraz grupy 4 (zajęcia we wtorki i piątki, godz. 11.00 - 12.00 od 22 marca)

Prosimy, aby w pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które nie są jeszcze zapisane na żadne zajęcia ruchowe.

Więcej informacji i zapisy: sekretariat SUTW - tel. 18-443-57-08. 

Czytaj więcej

[03-03-2022] Zapisy na zajęcia aktywności ruchowej na sali w ramach projektu "Zdrowy i aktywny Sądecki Senior".

Od 7 marca rozpoczynamy zapisy na zajęcia 4 grup aktywności ruchowej na sali organizowane w ramach projektu "Zdrowy i Aktywny Sądecki Senior".

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest spełnienie kryteriów rekrutacyjnych (wiek 50+ i miejsce zamieszkania: Nowy Sącz lub powiat nowosądecki) oraz wypełnienie dokumentacji projektowej (formularz, ankieta) w biurze realizatora - Stowarzyszenie Sądecki UTW, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.

Czytaj więcej