Aktualności

20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbył się wykład sekcji kulturoznawczej  „Polacy na Wschodzie. Język polski na Kresach - na przykładzie Ukrainy”, który przeprowadził dr Jerzy Kowalewski.

 W  drugiej części spotkania sekcji miało miejsce spotkanie z panem Franciszkiem Opydem, poetą urodzonym w Maszkowicach.

fot. T. Legutko

fot.T.Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

W czwartek 20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty z zakresu profilaktyki zdrowotnej pt:„Zasady racjonalnego odżywiania się, zmiany w piramidzie żywienia, problemy odżywiania się ludzi starszych”, który przeprowadziła dr Joanna Chłopicka.

Wykład zrealizowano w  ramach projektu „ZDROWY SENIOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

fot. T.Legutko

fot. T. Legutko

W ramach projektu „Zdrowie na wagę złota” realizowanego przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza odbywają się warsztaty taneczne dla sądeckich seniorów.

Zajęcia są prowadzone przez p. Daniela Glińskiego ze szkoły tańca WirDance.

Warsztaty mają na celu poprawę kondycji uczestników zajęć oraz promowanie aktywnego stylu życia. Poza wysiłkiem fizycznym uczestnicy ćwiczą koncentrację ucząc się choreografii poznają nowe style taneczne a także świetnie się bawią!

Zapraszamy w czwartek 20.04.2017 do MCK "SOKÓŁ" na wykłady sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia oraz kulturoznawczej. 

W  drugiej części spotkania sekcji kulturoznawczej, po wykładzie dr  Jerzego Kowalewskiego,  odbędzie się spotkanie z panem Franciszkiem Opydem, poetą urodzonym w Maszkowicach.

Serdecznie zapraszamy!

 „Życia nie wystarczy przeżyć, życie trzeba spożytkować, tak by każdy mógł ci wierzyć i każdy chciał naśladować”. To motto pierwszego tomiku wierszy Franciszka Opyda pod tytułem  „Barwy życia” i jednocześnie motto całego jego życia. […] „Moje pisanie to malowanie słowem. Poezja jest całym moim życiem. To przyjemność. Sprawiam tym radość drugim” - mówi.  „Niech po mnie zostanie słowo”-dodaje. Różna jest tematyka wierszy pana Franciszka. Są to wiersze okazjonalne, opisy przyrody, uczuć, a wszystkie dotyczą życia i jego barw.

fragment tekstu „FRANCISZEK  OPYD . POETA  AMATOR  I  JEGO  BARWY  ŻYCIA. REFLEKSJE  PO SPOTKANIU  AUTORSKIM” autorstwa p. Rozalii Kulasik.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie