[19-03-2019] Wykład sekcji kulturoznawczej w ramach projektu "Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza".

14 marca 2019 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty zorganizowany przez Sądecki UTW w ramach projektu "Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza".

Temat wykładu przeprowadzonego przez pana Andrzeja Zarycha to "Fonoteka powiatu nowosądeckiego".

Czytaj więcej

[14-03-2019] „Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od 11 marca realizuje projekt Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza".

Projekt ma za zadanie upowszechniać edukację kulturalno-artystyczną wśród seniorów i  rozwijać kompetencje kulturowe i zdolności artystyczne uczestników działań. Projekt jest skierowany do słuchaczy sądeckiego UTW tj. osób starszych (w wieku 50 +) będących mieszkańcami Nowego Sącza. Działania zaplanowane w ramach zadania dadzą seniorom możliwość: ubogacenia wiedzy o kulturze, rozwijania artystycznych talentów i zainteresowań pod okiem profesjonalnych instruktorów oraz wykształcenia kompetencji kulturowych, umiejętności odbioru sztuki jak i większej świadomości estetycznej.

Czytaj więcej