[21-05-2018] Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Seniorów "Trzeci Wiek na Start" w Łazach, 19 maja 2018

19 maja odbyła się X Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start" w Łazach, w której udział wzięli również przestawiciele Sądeckiego UTW.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz kapitanowi drużyny - panu Józefowi Citakowi za wspaniałe reprezentowanie naszego Uniwersyteti.

Szczególne podziękowania i gratulacje należą się zdobywcom medali - pani Barbarze Citak oraz Andrzejowi Błaszczykowi.

Czytaj więcej

[18-05-2018] Podpisanie porozumienia o współpracy przez SUTW, PWSZ oraz Spółkę Sądeckie Wodociągi (16 maja).

16 maja 2018 roku w auli PWSZ  odbył się cykl wykładów prozdrowotnych dla seniorów z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego zorganizowany przez Spółkę Sądeckie Wodociągi oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

Podczas tego wydarzenia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku a organizatorami spotkania - Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu oraz Spółką Sądeckie Wodociągi.

Czytaj więcej