Aktualności

23 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych”  Wykład pt: „Rozumienie potrzeb zdrowotnych i psychospołecznych osób starszych” przeprowadziła dr n. o zdr.  Halina Potok.

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Zamenhofa. Ludwik Zamenhof wymyślił esperanto, sztuczny język, który miał likwidować bariery między ludźmi.  Na ostatniej sesji Rady Miasta (21 listopada) trzy sądeczanki popularyzujące ten język zostały uhonorowane Tarczą Herbową "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza": Halina Komar, Maria Baran, Alicja Skalska.

Serdecznie gratulujemy !

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/17892

 

23 listopada 2017 roku w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład sekcji przyrodniczo-geograficznej b pt. „1 grudnia 1394 r. - moje impresje z podróży do Iranu”, który poprowadził dr hab. Mariusz Kędzierski z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

fot. J. Bartkowski

fot.J.Batkowski

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie