Aktualności

Najbliższe spotkanie czytelniczego klubu seniora odbędzie się 5 grudnia w budynku Sądeckiej Biblioteki Publicznej (ul. Franciszkańska 11).

grupa 1 spotyka się o godz. 9.30

grupa 2 spotyka się o godz. 11.00

 

zapraszamy!

30 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych”  Wykład pt: „Neurogastronomia. Jak mózg tworzy smak? Czy ta nowa dziedzina wiedzy będzie pomocna w leczeniu chorób cywilizacyjnych? ” przeprowadziła dr  Joanna Chłopicka.

fot. J. Bartkowski

fot. T Legutko

fot. J. Bartkowski

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

30 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład sekcji przyrodniczo-geograficznej A „Czy grożą nam w Polsce trzęsienia ziemi”, który poprowadziła dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

Przypominamy, że 30 listopada o godz 11.00 w MCK SOKÓŁ odbędą się wykłady: sekcji medyczno-psychologicznejprzyrodniczo - geograficznej A

 

dla tych 2 sekcji obowiązuje zamiana sal tj.

sekcja medyczno-psychologiczna ma zajęcia w  sali im. Sichrawy

sekcja przyrodniczo-geograficzna A ma zajęcia w sali im. Barbackiego

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie