Aktualności

W sobotę 06.05.2017r. odbył się V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. Każde UTW biorące udział w przedsięwzięciu organizuje w wyznaczonym dniu, o określonej godzinie marsz nordic walking dla swoich słuchaczy.

W Marszu Nordic Walking Słuchaczy SUTW wzięło udział 24 osoby. Trasa biegła wałami od ruin nowosądeckiego zamku na ulicę Nadbrzeżną.

Serdecznie dziękujemy koordynatorowi marszu, panu Bohdanowi Krajewskiemu oraz panu Józefowi Citakowi za przygotowanie marszu i ogniska dla słuchaczy Sądeckiego UTW. 

więcej na stronie Dobrego Tygodnika Sądeckiego: http://www.dts24.pl/nowy-sacz-maszerowanie-lepsze-niz-leniuchowanie/ 

Już w ten weekend (6 maja-sobota) Marsz Nordic Walking!

Zbiórka przy nowosądeckim zamku o godz. 10.50.

Rozpoczęcie marszu o 11.00

Trasa liczy ok. 3 km, a na jej zakończenie jest przewidziane ognisko (ul Nadbrzeżna). Prowiant we własnym zakresie.

Zapraszamy serdecznie!

11.05. - wykłady wszystkich sekcji w MCK „SOKÓŁ”

od 9.00 do 11.00

sekcja kulturoznawcza: „Obcokrajowcy w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie od średniowiecza do współczesności” wykład przeprowadzi: Jerzy Leśniak; s. im. Sichrawy

sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: temat w uzgodnieniu, wykład przeprowadzi: Grażyna Korolewicz; s. im. Barbackiego

od 11.00 do 13.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Złoty pociąg i inne tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej okiem geologa” wykład przeprowadzi dr Patrycja Wójcik-Tabol; s. im. Sichrawy

sekcja psychologiczna: „Agresja - jak ją rozumieć, jak sobie z nią radzić” wykład przeprowadzi Jolanta Piesiewicz-Miłek; s. im. Barbackiego

 

25.05. - wykład audytoryjny w MCK „SOKÓŁ”

od 11.00  do 13.00

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” - wykład przeprowadzi Daniel Jachimowicz; sala im. Lipińskiego

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie