Aktualności

Przypominamy, że 27.04.2017r (czwartek). o godz. 11.00 w Domu Gotyckim (ul Lwowska 3)  odbędzie się lekcja muzealna „Sądecki zamek i jego tajemnice”.

Wstęp  wg  listy zapisów przeprowadzonych na wykładzie sekcji kulturoznawczej przez starostę sekcji p. Krzysztofa Niewiarę. 

27.04. 2017 w MCK SOKÓŁ od 11.00-13.00 odbędą się wykłady sekcji:

przyrodniczo-geograficznej: „Maria Skłodowska-Curie i materiały promieniotwórcze” dr Ewa Koszowska

psychologiczna: „Autentyczność i wolność, czyli o własnościach ludzkiej egzystencji” dr Piotr Obacz

Zapraszamy !!!

20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” odbył się wykład sekcji kulturoznawczej  „Polacy na Wschodzie. Język polski na Kresach - na przykładzie Ukrainy”, który przeprowadził dr Jerzy Kowalewski.

 W  drugiej części spotkania sekcji miało miejsce spotkanie z panem Franciszkiem Opydem, poetą urodzonym w Maszkowicach.

fot. T. Legutko

fot.T.Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

W czwartek 20.04.2017r. w Małopolskim Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty z zakresu profilaktyki zdrowotnej pt:„Zasady racjonalnego odżywiania się, zmiany w piramidzie żywienia, problemy odżywiania się ludzi starszych”, który przeprowadziła dr Joanna Chłopicka.

Wykład zrealizowano w  ramach projektu „ZDROWY SENIOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

fot. T.Legutko

fot. T. Legutko

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie