Aktualności

W czwartek, 12 października 2017 roku, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny zrealizowany w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” pod tytułem „Choroby uroginekologiczne”, który wygłosiła Grażyna Korolewicz. 

fot. T. Legutko

fot. T Legutko

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

12 października 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład dla sekcji kulturoznawczej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Wybrane aspekty sztuk wizualnych  - forma, przekaz interpretacja”, który poprowadziła dr Iwona Bugajska- Bigos z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

fot. T. Legutko

 fot. T, Legutko

 

Wykład został zorganizowany w ramach projektu „Kultura- z Seniorami i dla Seniorów”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Jutro, 12 października w MCK SOKÓŁ odbędą się wykłady wszystkich sekcji:

w godzinach 9.00 - 11.00
sekcja kulturoznawcza
sekcja przyrodniczo- geograficzna B

oraz w godzinach 11.00-13.30
sekcja medyczno-psychologiczna
sekcja przyrodniczo-geograficzna A

W tym dniu sekretariat nieczynny - pracownicy są od godziny 8.20 w SOKOLE w punkcie informacyjnym SUTW

II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki odbędzie się w dniu 6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie, w ramach Targów Seniora.

 

Program Kongresu jest dostępny na stronie: http://targiseniora.krakow.pl/pl/kongres-srebrnej-gospodarki/program-kongresu.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie