[18-04-2018] Projekt "Małopolski e-Senior" realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej.

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj więcej

[11-04-2018] Zmiana tematu wykładu sekcji kulturoznawczej w czwartek 19 kwietnia.

Z przyczyn niezależnych od Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nastąpiła zmiana tematu wykładu sekcji kulturoznawczej w czwartek 19 kwietnia 2018 roku. Aktualny temat wykładu to "Z modą przez wieki ", który poprowadzi dr Maria Molenda kierująca pracownią rekonstrukcji ubiorów historycznych i kostiumów w ramach fundacji Nomina Rosae. 

Termin wykładu, godzina i miejsce pozostają bez zmian (19 kwietnia, godz. 11.00, sala im. Barbackiego MCK SOKÓŁ).

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj więcej

[11-04-2018] Zapisy na warsztaty tańca artystycznego.

Zapraszamy na zapisy na warsztaty tańca artystycznego w ramach projektu  Kulturalna aktywność osób starszych - program kulturalno-edukacyjny dla sądeckich seniorów”. Zapisy odbędą się w dniu 13 kwietnia w godzinach pracy sekretariatu, czyli od 9.00 do 13.00. Nie ma możliwości zapisywania się telefonicznie bądź mailowo. Przy zapisie należy wypełnić formularz udziału w projekcie.

Dla każdej z grup odbędzie się 6 zajęć. Więcej informacji w siedzibie SUTW.

Projekt  realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.