[19-04-2022] Zajęcia "Eko to logiczne" - ostatnie wolne miejsca.

Można jeszcze zapisać się na warsztaty EKO to LOGICZNE, które poprowadzi Pan Grzegorz TabaszUWAGA! To już ostatni moment, żeby zgłosić swój udział! Pierwsze zajęcia odbędą się już w najbliższy piątek - 22 kwietnia.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

  • jak na stan środowiska oddziałują podstawowe czynności życia codziennego,
  • jakie są przyczyny degradacji środowiska oraz ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne człowieka,
  • jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów przyrody,
  • jak i po co segregować odpady,

Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny (2 spotkania po 1,5 h  na salce koło sekretariatu SUTW) oraz  praktyczny - w terenie (3 spotkania - Nowy Sącz i Rytro).

Czytaj więcej

[19-04-2022] Propozycja zorganizowania wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego.

Sądecki UTW wraz z biurem podróży Maxim proponuje zorganizowanie odpłatnej wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego. Program wycieczki poniżej.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do Sekretariatu SUTW do 20 kwietnia włącznie. Można zgłaszać się telefoniczne, mailowo bądź osobiście.Dopiero po zebraniu się odpowiedniej liczby chętnych zostaną otwarte zapisy i zbieranie opłat (już bezpośrednio w biurze podróży Maxim).

  • planowany termin: 14 czerwca 2022 r.
  • Cena: 160 zł/os.
  • długość trasy wynosi ok. 5 km
  • najwyższa różnica poziomów to ok. 200 metrów
  • Czas przejścia trasy to ok. 4 godziny.
Czytaj więcej

[12-04-2022] Zapraszamy na wykład w dniu 21 kwietnia.

Zapraszamy słuchaczy Sądeckiego UTW na wykład, który odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali im. Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Wykład pt. "Aktywność. Równowaga ciała, ducha i umysłu" poprowadzi pan Wojciech Molendowicz.

Czytaj więcej

[11-04-2022] Aktualizacja informacji o przerwie wielkanocnej w zajęciach i pracy sekretariatu.

Przerwa wielkanocna w zajęciach językowych w Instytucie Języków obcych PWSZ obowiązuje od 13 do 19 kwietnia włącznie. Zajęcia językowe rozpoczynają się w środę 20 kwietnia.

Przerwa wielkanocna dotycząca wszystkich innych zajęć organizowanych przez Sądecki UTW (np. zajęcia aktywności ruchowej, aqua aerobic etc...) obowiązuje od 14 do 18 kwietnia włącznie. Zajęcia po świętach odbywają się od wtorku 19 kwietnia.

Przerwa wielkanocna w pracy Sekretariatu SUTW obowiązuje od 14 do 18 kwietnia włącznie. Biuro SUTW jest czynne od wtorku 19 kwietnia.