Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku podjął decyzję o zaproponowaniu Państwu dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie takie jest dobrowolne i nieobowiązkowe.  

Ubezpieczenie jest grupowe, będzie obejmowało okres roku  a jednorazowa opłata wyniesie 29 zł.

Suma ubezpieczenia to 6 000 zł/os (świadczenie z tytułu śmierci, świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, assistance zakres podstawowy)  i do 320 zł zwrotu kosztów leczenia.

Dla chętnych jest możliwość zorganizowania spotkania z przedstawicielem ubezpieczyciela celem rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących proponowanej oferty.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie tego faktu do Sekretariatu SUTW do 19 października włącznie. 26 października, po wykładzie audytoryjnym, jest przewidziane spotkanie dla zainteresowanych z przedstawicielem ubezpieczyciela.

W czwartek, 12 października 2017 roku, w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbyły się wykłady dla sekcji przyrodniczo-geograficznej.

Wykład dla sekcji przyrodniczo-geograficznej A  pt. „Zakaukazie - magiczna kraina w cieniu wojen i konfliktów” poprowadziła podróżniczka - pani Blanka Czekalska.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

Wykład dla sekcji przyrodniczo-geograficznej B  pt. „Stan środowiska na terenie Sądecczyzny w oparciu o badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska” wygłosiła pani Ewa Gondek z nowosądeckiej delegatury Działu Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

fot. T. Legutko

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie