Aktualności

W czwartek -7 grudnia 2017 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbył się wykład sekcji kulturoznawczej pt: „Esperanto. Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”, który poprowadziła Jolanta Kieres.

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

Samorząd sekcji kulturoznawczej. Fot. T. Legutko

7 grudnia 2017 odbyły się wybory samorządów wszystkich sekcji Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

sekcja kulturoznawcza:

starosta: Halina Hejmej

wicestarosta: Ewa Głodkiewicz

członek sądu koleżeńskiego: Jerzy Bieniasz

rada programowa sekcji: Irena Leśniak, Maria Baran, Elżbieta Kaczwińska, Jacek Paluch, Elżbieta Cholewa

 

sekcja przyrodniczo-geograficzna A:

starosta: Bohdan Krajewski

wicestarosta: Edward Maler

członek sądu koleżeńskiego: Cetnarowski Bolesław

rada programowa sekcji: Elżbieta Hudzik, Halina Ciosek, Ewa Merha, Halina Groń, Wacław Janik

 

sekcja przyrodniczo-geograficzna B:

starosta: Marek Winiarski

wicestarosta: Władysław Szwenik

członek sądu koleżeńskiego: Maria Ogórek

rada programowa sekcji: Joanna Wituszyńska, Danuta Więcek, Stefan Słonczyński, Henryk Szczygieł, Krystyna Osiowska

 

sekcja medyczno-psychologiczna:

starosta: Halina Kacprzycka

wicestarosta: Jan Królikowski

członek sądu koleżeńskiego: Stanisława Sobczyk

 rada programowa sekcji: Marta Walczyńska, Wiktor Czartoryski, Krzysztof Rundstuk

godz. 9.00

sekcja kulturoznawcza - sala im. Barbackiego -  MCK SOKÓŁ;

Jolanta Kieres „Esperanto, Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”

 

godz. 9.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna B - sala im. Sichrawy - MCK  SOKÓŁ;

Jerzy Gałda „Bałkańskie inspiracje” (zmiana tematu)

 

oraz 

godz. 11.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna A - sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ

dr Monika Bigosińska: „Nowe trendy w żywieniu” (zmiana prowadzącego i tematu)

 

godz. 11.00

sekcja medyczno-psychologiczna - sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ

Agnieszka Nowakiewicz „Jak budować prawdziwe relacje między ludźmi i dbać o ich prawidłowe utrzymanie?”

 

W tym dniu także odbędą się wybory do samorządów sekcji i rad programowych, których zadaniem jest  reprezentowanie sekcji oraz sprawowanie nad nimi opieki.

Serdecznie prosimy o obecność na swojej, wybranej przy zapisie sekcji i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, które poprowadzą członkowie zarządu sprawujący opiekę nad poszczególnymi sekcjami.

Regulamin wyboru samorządów można pobrać w formie załącznika.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie