Aktualności

SEKCJA KULTUROZNAWSTA

„Dolina Popradu – szlakiem sądeckich uzdrowisk” 

DATA ZAJĘĆ: 18.05.2017 r. (CZWARTEK)

TRASA:

Nowy Sącz - Piwniczna Zdrój – Szczawnik – Jastrzębik – Złockie – Muszyna – Tylicz – Krynica Zdrój – Berest – Ptaszkowa – Nowy Sącz

WYJAZD/POWRÓT:

7.45 - zbiórka przy ul. Morawskiego

8.00 - wyjazd z Nowego Sącza

ok. 15.30 - przyjazd do Nowego Sącza, ul. Morawskiego

PROGRAM:

·       Piwniczna Zdrój- zwiedzanie pijalni wód mineralnych i spacer po uzdrowisku,

·       Muszyna – spacer po ogrodach sensorycznych i nad Popradem

·       Krynica Zdrój – spacer po centrum uzdrowiska, degustacja wód mineralnych w Pijalni Głównej, obiad

·       powrót do Nowego Sącza drogą na Berest i Ptaszkową

PRZEWODNIK: Joanna Król 

Wyjazd jest bezpłatny. Organizator zapewnia ciepły posiłek.

W pierwszej kolejności są zapisywane osoby z danej sekcji.

Liczba miejsc: 40.

Zapisy w Sekretariacie.

Zajęcia są zorganizowane w ramach projektu „ZDROWY SENIOR– KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH”. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020.

W sobotę 06.05.2017r. odbył się V Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2017”, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie. Każde UTW biorące udział w przedsięwzięciu organizuje w wyznaczonym dniu, o określonej godzinie marsz nordic walking dla swoich słuchaczy.

W Marszu Nordic Walking Słuchaczy SUTW wzięło udział 24 osoby. Trasa biegła wałami od ruin nowosądeckiego zamku na ulicę Nadbrzeżną.

Serdecznie dziękujemy koordynatorowi marszu, panu Bohdanowi Krajewskiemu oraz panu Józefowi Citakowi za przygotowanie marszu i ogniska dla słuchaczy Sądeckiego UTW. 

więcej na stronie Dobrego Tygodnika Sądeckiego: http://www.dts24.pl/nowy-sacz-maszerowanie-lepsze-niz-leniuchowanie/ 

Już w ten weekend (6 maja-sobota) Marsz Nordic Walking!

Zbiórka przy nowosądeckim zamku o godz. 10.50.

Rozpoczęcie marszu o 11.00

Trasa liczy ok. 3 km, a na jej zakończenie jest przewidziane ognisko (ul Nadbrzeżna). Prowiant we własnym zakresie.

Zapraszamy serdecznie!

11.05. - wykłady wszystkich sekcji w MCK „SOKÓŁ”

od 9.00 do 11.00

sekcja kulturoznawcza: „Obcokrajowcy w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie od średniowiecza do współczesności” wykład przeprowadzi: Jerzy Leśniak; s. im. Sichrawy

sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia: temat w uzgodnieniu, wykład przeprowadzi: Grażyna Korolewicz; s. im. Barbackiego

od 11.00 do 13.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna: „Złoty pociąg i inne tajemnice Ziemi Wałbrzyskiej okiem geologa” wykład przeprowadzi dr Patrycja Wójcik-Tabol; s. im. Sichrawy

sekcja psychologiczna: „Agresja - jak ją rozumieć, jak sobie z nią radzić” wykład przeprowadzi Jolanta Piesiewicz-Miłek; s. im. Barbackiego

 

25.05. - wykład audytoryjny w MCK „SOKÓŁ”

od 11.00  do 13.00

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” - wykład przeprowadzi Daniel Jachimowicz; sala im. Lipińskiego

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie