[04-09-2021] Zajęcia lekkoatletyczne.

W ramach projektu "Aktywizujące zajęcia sportowe dla sądeckich seniorów" Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje zajęcia lekkoatletyczne dla członków grupy sportowej SUTW - osób przygotowujących się do udziału w Olimpiadzie UTW i Organizacji Senioralnych "Trzeci Wiek na Start". 

Zajęcia prowadzi pan Arkadiusz Buźniak. 

Czytaj więcej

[27-08-2021] Wykład prozdrowotny "Wsparcie dietetyczne wzmacniania odporności i leczenia stanów zapalnych człowieka".

W dniu 26 sierpnia 2021 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się wykład prozdrowotny pt. "Wsparcie dietetyczne wzmacniania odporności i leczenia stanów zapalnych człowieka", który przeprowadziła dr Joanna Chłopicka z Zakład Bromatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wykład został zrealizowany w ramach projektu "Zdrowy i aktywny Sądecki Senior".

Czytaj więcej

[23-08-2021] Wykład prozdrowotny "Wsparcie dietetyczne wzmacniania odporności i leczenia stanów zapalnych człowieka."

Zapraszamy na wykład prozdrowotny w ramach projektu "Zdrowy i aktywny Sądecki Senior", który odbędzie się już w najbliższy czwartek  - 26 sierpnia 2021 r. , godz. 11.00, sala im. Sichrawy, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ (ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz).

Wykład pt. "Wsparcie dietetyczne wzmacniania odporności i leczenia stanów zapalnych człowieka" przeprowadzi dr Joanna Chłopicka (Zakład Bromatologii Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, odkażanie rąk, zachowanie odległości. Przypominamy o obowiązku podpisania listy obecności.

Czytaj więcej