O projekcie

Studium edukacyjno-sportowe dla seniorów subregionu sądeckiego projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 20 maja 2015 r. do 20 listopada 2015 r.

W ramach projektu zrealizowany zostanie szereg działań mających na celu zwiększenie oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 300 osób starszych - osób w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoli wzbogacić dotychczasowy program edukacyjny Sądeckiego UTW.

Zwiększenie rodzaju i wymiaru zajęć, dostosowanych do potrzeb osób starszych, przełoży się na wzrost aktywności osób starszych, mieszkańców subregionu sądeckiego (oferta edukacyjna będzie również skierowana do seniorów zamieszkałych na terenie powiatów: limanowskiego oraz gorlickiego). Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności, wypromowania aktywnego stylu życia seniorów, a także wzrostu wiedzy i praktycznych umiejętności, które mogą być niezbędne w życiu codziennym osób starszych.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia, konsultacje z członkami Stowarzyszenia, wymagania i oczekiwania osób starszych zaplanowano następujące kierunki działania:

I.              Studium Umysłu - to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. Będą skierowane do wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętności intelektualne, zdobywać wiedzę w szybki i trwały sposób, a także w celu poprawy pamięci i podniesienia kondycji umysłowej. Odbędą się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Będą to m.in. warsztaty języka esperanto, językoznawcze, psychologiczne.

II.             Studium Ruchu - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodzą wykłady oraz szeroki wachlarz zajęć ruchowych: usprawniających na basenie, gimnastyczne na sali, warsztaty taneczne oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem.

III.            Studium Zdrowia i Urody - spotkania, które będę miały na celu wyrobić nawyk dbania o zdrowie i o urodę ciała. Odbędzie się cykl prelekcji, warsztaty z kosmetyczką.

IV.           Studium Podróżnika - odbędą się wykłady, warsztaty fotograficzne, podróżnicze związane z historią regionu.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW