Aktualności

Zajęcia w Ropie

 

Zajęcia ruchowe Nowy Sącz

Warsztaty podróżnicze Nowy Sącz

 

 

Galeria zdjęć z UTW w Limanowej

 

 

 

12.08.2014 r.

Uprzejmie informujemy iż od dnia 15 sierpnia 2014r.  prowadzone są zapisy na następujące zajęcia w UTW w Ropie 733

1.Warsztaty psychologiczne - x 20 h -12 osób;

2. Zajęcia gimnastyczne- x 20h – 12 osób;

11.08.2014 r.

Uprzejmie informujemy iż od dnia 15 sierpnia 2014r.  prowadzone są zapisy na następujące zajęcia w Limanowskim UTW ul Jana Pawła II. 42:

1.Warsztaty psychologiczne - x 20 h- 12 osób;

2.Zajęcia gimnastyczne- x 20h -12 osób;

3.Warsztaty z kosmetyczką - x 20 h-12 osób;

4.Warsztaty fotograficzne - x 20 h- 12 osób;

08.07.2014 r.
Harmonogram wykładów:

I Studium Umysłu:

1) 06.10.2014r. Bernadeta Czech Ropa UTW;

2) 24.10.2014 r. Agnieszka Nowakiewicz Limanowski UTW;

3)13.11.2014 r. Piotr Droździk Sądecki UTW;

II Studium Ruchu:

1) 03.10.2014 r. Kazimierz Kowal Limanowski UTW;

2) 13.10.2014 r. Bernadeta Czech Ropa UTW;

3) 23.10.2014 r. Wojciech Stąporek Sądecki UTW;

III Studium Zdrowia i Urody:

1) 19.09.2014 r. Kinga Kulewicz Limanowski UTW;

2) 09.10.2014 r. Mikołaj Spodaryk Sądecki UTW;

3) 27.10.2014 r. Dorota Cetnarowska Ropa UTW;

IV Studium Podróżnika:

1) 05.09.2014 r. Marek Dudek 05.09.2014 r.;Limanowski UTW

2) 16.10.2014 r. Magdalena Ponurkiewicz Sądecki UTW

3) 20.10.2014r. Dorota Cetnarowska Ropa UTW;

22.05.2014 r.

Szczegółowy zakres projektu:

I.STUDIUM UMYSŁU.  
1/ Wykłady – będą prowadzone przez specjalistów w swoim zakresie, pracowników uczelni wyższych. Odbędą się 3 wykłady dla seniorów z terenu:
a/ miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego,
b/ powiatu limanowskiego,
c/ powiatu gorlickiego.

2/ Zajęcia językowe  w ramach których przewidziane zostały zajęcia
-  języka esperanto dla 1 grupy (zajęcia esperanto będą prowadzone przez Esperantystki – seniorki z którym Sądecki UTW współpracuje od początku swej działalności) Zajęcia będą prowadzone z Miejskim Ośrodku Kultury. W zajęciach weźmie udział 10 osób. Łącznie zostanie przeprowadzonych 15 godzin zajęć.

3/ Językoznawstwo (1 grupa)  Seniorzy zgłębiają semantykę, fonologię, czy składnię przez co ćwiczą swój umysł i pamięć. W zajęciach weźmie udział 10 osób. Odbędzie się 20 h zajęć.

4/ Warsztaty psychologiczne – (3 grupy - pierwsza grupa dla seniorów z terenów z powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącz, druga grupa dla seniorów z terenów powiatu gorlickiego i  trzecia grupa dla seniorów z terenu powiatu limanowskiego).  O W zajęciach weźmie udział 30 osób, odbędzie się po 20 h dla każdej z grup. Sale zostaną nieodpłatnie udostępnione przez współpracujące organizacje.

II. STUDIUM RUCHU

1/ Wykłady -będą prowadzone przez specjalistów w swoim zakresie, pracowników uczelni wyższych. Tematyka wykładów związana będzie z zagadnieniami aktywizacji i popularyzacji zdrowego stylu życia wśród seniorów a także aktywności ruchowej. W ramach Akademii Ruchu odbędą się 3 wykłady dla seniorów z terenu:
a/ miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego,
b/ powiatu limanowskiego,
c/ powiatu gorlickiego.

2/ Zajęcia usprawniające na basenie (1 grupa 10-osobowa).W zajęciach weźmie udział 10 osób. Odbędzie 30 h zajęć. Zajęcia będą odbywać się na Krytej Pływalni w Nowym Sączu.

3/ Zajęcia gimnastyczne na sali (3 grupy po 10 osób, pierwsza grupa dla seniorów z terenów z powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącz, druga grupa dla seniorów z terenów powiatu gorlickiego i  trzecia grupa dla seniorów z terenu powiatu limanowskiego). W zajęciach weźmie udział 30 osób. Odbędzie się 20 h dla jednej grupy.

4/ Warsztaty taneczne (1 grupa po 10 osób dla seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza) -  W zajęciach weźmie udział 10 osób. Odbędzie się 30 h.

5/ Zajęcia „zdrowy kręgosłup” (2 grupy po 10 osób dla seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz) W zajęciach weźmie udział 20 osób. Odbędzie się 30 h dla każdej grupy.

III. STUDIUM ZDROWIA I URODY

1/ Wykłady. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów w swoim zakresie, pracowników uczelni wyższych. Tematyka wykładów związana będzie z zagadnieniami zdrowego stylu życia. W ramach Studium Ruchu odbędą się 3 wykłady dla seniorów z terenu:

a/ miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego,
b/ powiatu limanowskiego,
c/ powiatu gorlickiego.

2/ Warsztaty z kosmetyczką (3 grupy po 10 osób, pierwsza grupa dla seniorów z terenów z powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącz, druga grupa dla seniorów z terenów powiatu gorlickiego i  trzecia grupa dla seniorów z terenu powiatu limanowskiego).W zajęciach weźmie udział 10 osób w każdej grupie. Odbędzie się 20 h zajęć dla każdej grupy.

IV.STUDIUM PODRÓŻNIKA

1/ Wykłady będą prowadzone przez specjalistów w swoim zakresie, pracowników uczelni wyższych. W ramach Studium podróżnika odbędą się 3 wykłady: po jednym dla seniorów z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, z terenu powiatu Limanowskiego  oraz powiatu gorlickiego. Przewiduje się że w każdym spotkaniu weźmie udział średnio od 30 do 50 osób. Na zajęcia będą każdorazowo przygotowywane listy obecności.

2/ Warsztaty fotograficzne (2 grupy po 10 osób, pierwsza grupa dla seniorów z powiatu limanowskiego, druga grupa dla seniorów z powiatu gorlickiego) W zajęciach weźmie udział łącznie 20 osób. Odbędzie się po 20 h zajęć dla każdej grupy.

3/ Warsztaty podróżnicze prowadzone we współpracy z CIT (1 grupa dla seniorów z terenu powiatu nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącza). Zapoznanie się z funkcjonowaniem Centrum Informacji Turystycznej w Nowym.

20.05.2014 r.
W ramach projektu zrealizowany zostanie szereg działań mających na celu zwiększenie oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 300 osób starszych - osób w wieku emerytalnym, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia pozwoli wzbogacić dotychczasowy program edukacyjny Sądeckiego UTW.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia, konsultacje z członkami Stowarzyszenia, wymagania i oczekiwania osób starszych w ramach projektu zaplanowano następujące kierunki działania:

I. Studium Umysłu - to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. Będą skierowane do wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętności intelektualne, zdobywać wiedzę w szybki i trwały sposób, a także w celu poprawy pamięci i podniesienia kondycji umysłowej. Odbędą się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Będą to m.in. warsztaty języka esperanto, językoznawcze, psychologiczne.

II. Studium Ruchu - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodzą wykłady oraz szeroki wachlarz zajęć ruchowych: usprawniających na basenie, gimnastyczne na sali, warsztaty taneczne oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem.

III. Studium Zdrowia i Urody - spotkania, które będę miały na celu wyrobić nawyk dbania o zdrowie i o urodę ciała. Odbędzie się cykl prelekcji, warsztaty z kosmetyczką.

IV. Studium Podróżnika - odbędą się wykłady, warsztaty fotograficzne, podróżnicze związane z historią regionu.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW