Władze

 Skład Zarządu            

Prezes Zarządu - Wiesława Borczyk   

Wiceprezes Zarządu - Daniel Jachimowicz

Wiceprezes Zarządu - Jadwiga Banach

Sekretarz - Krystyna Nosal

Skarbnik - Bogumiła Oleksy

Członkowie  Zarządu - Elżbieta Pachoń, Jolanta Kieres, Maria Harcuła, Krzysztof Niewiara

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca -Zyta Bilińska

Członkowie Komisji Rewizyjnej -  Jolanta Stafin, Krystyna Słaby

 

Rada Programowo-Naukowa

 • prof. dr hab. Zdzisława Zacłona ,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej SUTW
 • Bożena Jawor, Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza
 • Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza
 • Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki
 • Jan Golonka, Prezes Zarządu Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”
 • prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • prof. dr hab. Julian Dybiec 
 • prof. zw. dr hab. Bolesław Faron
 • Antoni Malczak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
 • lek. med. Irena Wieczorek, Osteodex, Nowy Sącz
 • dr Robert Ślusarek, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • Urszula Cisoń-Apanasewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • Dorota Ogonowska,Członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 • Zygmunt Berdychowski, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Krzysztof Szewczyk - Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w St. Sączu

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW