Sekcje

 

Słuchacze SUTW mogą uczestniczyć w zajęciach następujących sekcji:

  • kulturoznawczej obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp. Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Nowym Sączu oraz wyjazdy do muzeów i galerii, teatru, filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi świata kultury, po ustaleniu z samorządem sekcji,

  • medycznej i profilaktyki zdrowia obejmuje zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób, problematyki geriatrycznej. Także tematykę związaną z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych oraz spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami, po uzgodnieniu z samorządem sekcji,

  • geograficzno-przyrodniczej obejmuje zagadnienia związane z warunkami geograficzno –przyrodniczymi i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego,

  • psychologicznej: obejmuje  przybliżenie zagadnień związanych z psychologią osobom  w wieku 50+, aktywizację ich zainteresowań, pomoc w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę.Planujemy organizowanie warsztatów psychologicznych na temat lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem itp.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW