Jak przystąpić

 

Członkiem Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być osoba, która:

  • ma co najmniej wykształcenie średnie,
  • jest w wieku przedemerytalnym, rencistą, emerytem lub bezrobotna w starszym wieku,
  • mieszka na terenie Miasta Nowego Sącza albo Powiatu Nowosądeckiego.

 

Każda osoba przystępująca do Stowarzyszenia Sądecki UTW powinna:

  • Czytelnie wypełnić i osobiście złożyć deklarację członka stowarzyszania oraz ankietę słuchacza w siedzibie Sądeckiego UTW (formularz dostępny - kliknij oraz w Sekretariacie Stowarzyszenia),
  • Dokonać wpłaty składki członkowskiej za rok z góry: 
    • Składka członkowska - 100,00 zł 
    • Składka członkowska dla osób, które ukończyły 80 lat - 50 zł

Wysokość składki członkowskiej jest zgodna z przyjętą uchwałą Zarządu Sądeckiego UTW nr 1/2015 z dnia 26 maja 2015 r. 

 

  • Dostarczyć jedno zdjęcie do legitymacji Słuchacza Sądeckiego UTW.

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW