Członkowie

 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom bogaty program edukacyjny. Obejmuje on wykłady, w których udział jest obligatoryjny oraz inne zajęcia fakultatywne według wyboru.

Wykłady mają charakter:

 • audytoryjny – dla wszystkich słuchaczy, spotkania raz w miesiącu, od października  do czerwca,
 • specjalistyczny – w ramach sekcji, spotkanie raz w miesiącu,  od października  do  maja.

Wykłady specjalistyczne odbywają się w sekcjach:

 • kulturoznawczej,
 • medycznej i profilaktyki zdrowia,
 • geograficzno-przyrodniczej,
 • psychologicznej.


Wykłady odbywają się w czwartki, w godzinach od 11.00 do 13.30 wg szczegółowego  terminarza dla każdej sekcji.

Każda sekcja wybiera swój samorząd - starostę, wicestarostę, członka sądu koleżeńskiego i radę programową (5 osób), którzy są jednocześnie  delegatami na Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Słuchacze Sądeckiego UTW mogą  także się zapisać na dodatkowe, fakultatywne zajęcia, według własnych zainteresowań  jak np. :

 • kursy komputerowe - dla początkujących i zaawansowanych,
 • kursy języków obcych - angielskiego, niemieckiego, esperanto-dla początkujących i zaawansowanych.
 • warsztaty :
  • dziennikarskie,
  • plastyczne,
  • muzyczne,
  • psychologiczne,
  • inne organizowane na wniosek samorządu,
  • seminarium językoznawstwa,

 

Słuchacze mogą brać udział w zajęciach rekreacyjno - ruchowych  i spotkaniach integracyjnych jak np.

 • zajęcia na basenie,
 • na sali gimnastycznej,
 • taneczne,
 • nordic walking
 • oraz wyjazdy turystyczne, wycieczki piesze, spotkania integracyjne.


Słuchacze mogą  także brać udział w pracach  Zespołu Redakcyjnego kwartalnika Biuletyn Sądeckiego UTW.

Słuchacze Sądeckiego UTW, ale również inni mieszkańcy Sądecczyzny mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w ramach projektu „Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawego i Obywatelskiego”.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW