Członkowie

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom bogaty program edukacyjny.

Obejmuje on wykłady, w których udział jest obligatoryjny oraz inne zajęcia fakultatywne według wyboru.

Wykłady mają charakter:

  • audytoryjny – dla wszystkich słuchaczy, spotkania raz w miesiącu, od października do czerwca,
  • specjalistyczny – w ramach sekcji, spotkanie raz w miesiącu, od października do maja.

Wykłady specjalistyczne odbywają się w sekcjach:

  • kulturoznawczej,
  • medycznej i profilaktyki zdrowia,
  • geograficzno-przyrodniczej,
  • psychologicznej.


Wykłady odbywają się w czwartki, w godzinach od 11.00 do 13.30 wg szczegółowego terminarza dla każdej sekcji. 


Każda sekcja wybiera swój samorząd - starostę, wicestarostę, członka sądu koleżeńskiego i radę programową (5 osób), którzy są jednocześnie  delegatami na Walne Zebranie Stowarzyszenia.


Słuchacze Sądeckiego UTW mogą  także się zapisać na dodatkowe, fakultatywne zajęcia, według własnych zainteresowań jak np. :

kursy komputerowe - dla początkujących i zaawansowanych,

kursy języków obcych - angielskiego, niemieckiego, esperanto-dla początkujących i zaawansowanych.

warsztaty:dziennikarskie, plastyczne, muzyczne, psychologiczne, inne organizowane na wniosek samorządu.


Słuchacze mogą brać udział w zajęciach rekreacyjno - ruchowych i spotkaniach integracyjnych jak np.

zajęcia na basenie, na sali gimnastycznej, taneczne, nordic walkingoraz wyjazdy turystyczne, wycieczki piesze, spotkania integracyjne.

Słuchacze mogą  także brać udział w pracach Zespołu Redakcyjnego kwartalnika Biuletyn Sądeckiego UTW.