Jak przystąpić

Zapisy do Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok akademicki 2017/2018 rozpoczną się 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w sekretariacie SUTW (ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz). 

Jak co roku mogą Państwo wybrać jedną z 4 sekcji:

  • medyczną i profilaktyki zdrowia,
  • przyrodniczo-geograficzną,
  • psychologiczną, 
  • kulturoznawczą.


Aby zapisać się do SUTW należy:
- wypełnić własnoręcznie formularz zapisu. Nowe osoby są proszone także o wypełnienie deklaracji członka Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Można je pobrać: formularz oraz deklaracja
- uiścić składkę członkowską w wysokości 100 złotych.
- dostarczyć 1 zdjęcie do legitymacji słuchacza SUTW (osoby, które już mają wyrobioną legitymację prosimy o jej przyniesienie w celu podbicia na nowy rok akademicki).
- uprzejmie prosimy o zapoznanie się także ze STATUTEM Stowarzyszenia Sądecki UTW.


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 443 57 08.
Przypominamy, że zapisy na konkretne zajęcia w mniejszych grupach (lektoraty, warsztaty, zajęcia ruchowe) będą miały miejsce po rozpoczęciu nowego roku akademickiego - w październiku.