Władze

 Skład Zarządu           

 • Prezes Zarządu - Wiesława Borczyk  
 • Wiceprezes Zarządu - Daniel Jachimowicz
 • Wiceprezes Zarządu - Jadwiga Banach
 • Sekretarz - Krystyna Nosal
 • Skarbnik - Bogumiła Oleksy
 • Członkowie  Zarządu: Elżbieta Pachoń, Jolanta Kieres, Maria Harcuła, Krzysztof Niewiara  
 
Komisja Rewizyjna
 • Przewodnicząca -Zyta Bilińska
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej: Jolanta Stafin, Krystyna Słaby  
 
Rada Programowo-Naukowa
 • prof. dr hab. Zdzisława Zacłona, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej SUTW
 • Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza
 • Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki
 • Bożena Jawor, Wiceprezydent Miasta Nowego Sącza
 • Jan Golonka, Prezes Zarządu Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki”
 • prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
 • prof. dr hab. Julian Dybiec
 • prof. zw. dr hab. Bolesław Faron
 • Antoni Malczak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu
 • lek. med. Irena Wieczorek, Osteodex, Nowy Sącz
 • dr Robert Ślusarek, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • Urszula Cisoń-Apanasewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
 • Dorota Ogonowska, Członek Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
 • Zygmunt Berdychowski, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Krzysztof Szewczyk, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu