Kadra

 

Daniel Jachimowicz – Koordynator projektu. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Współautor i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m.in. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Nawojowej” w ramach PAOW, „Droga do sukcesu” w ramach PHARE 2002, „Język angielski w turystyce” oraz „Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem” w ramach ZPORR 2004-2006). Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest wykładowcą - trenerem z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz źródeł i mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej.

Zofia Mółka - Asystent Koordynatora projektu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2007r. współpracuje z Sądeckim Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W roku 2008 koordynowała projekty: „50 + w mediach”, „Zdrowy styl życia – kontynuacja programu aktywności fizycznej dla osób starszych Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” , „Edukacja dla Kultury 50+ program aktywności kulturalnej dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce”. Członek Stowarzyszenia Korzenie i Skrzydła.

Wojciech Nalepa - Kierownik Sądeckiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Prawnik, aplikant radcowski, absolwent Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie, konsultant Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu, autor, współautor i koordynator projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, wykładowca - trener.

Mariola Pękala - Piekarska - Specjalista ds. administracyjno- biurowych i promocji. Fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, obecnie studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Socjologii kierunek Organizacja i Metody Pomocy Społecznej, od samego początku współpracuje ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Kierownik Stowarzyszenia, współtwórca programów edukacyjnych oraz rekreacyjno - ruchowych dla słuchaczy Sądeckiego UTW, koordynator wielu projektów dofinansowanych ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Prezes Stowarzyszenia „Korzenie i skrzydła” w swojej rodzinnej wsi Rdziostów.

Doradcy – do udzielania porad prawnych i obywatelskich zatrudnionych zostało 10 osób posiadających odpowiednie, wyższe wykształcenie w szczególności prawnicze oraz umiejętności niezbędne do świadczenia tego typu usług. Doradcy zostali zaakceptowani przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej które jest Instytucją Wdrażającą Działanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego jest realizowany niniejszy projekt.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW