Seniorze! Postaw na aktywność

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia wnioskodawca pragnie przeprowadzić Program Aktywizacji Seniorów w zakresie profilaktyki prozdrowotnej dla osób w wieku 50 + z terenu subregionu sądeckiego (powiaty: nowosądecki, gorlicki). W ramach programu odbędą się wykłady dotyczące aktywizacji fizycznej seniorów, zajęcia gimnastyczne na sali, zajęcia na basenie, zajęcia nordic walking, zajęcia taneczne, wyjścia w teren z przewodnikiem a także zabiegi fizjoterapeutyczne. Program będzie kontynuacją działań podejmowanych przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na rzecz aktywizacji Seniorów, ale jednocześnie rozszerzeniem tychże działań na teren Powiatu Gorlickiego. Projekt realizowany będzie przez okres 6 miesięcy w okresie od czerwca do listopada 2012 roku. Wszystkie z proponowanych form aktywności fizycznej zawierać będą elementy ćwiczeń oddechowych, wytrzymałościowych, siłowych oraz rozciągających dostosowane do wieku i możliwości uczestników. Dodatkowo na zajęcia zakupione zostaną przyrządy do ćwiczeń typu piłki, maty, pasy tera band, kije nordic walking. Podsumowaniem projektu będzie przeprowadzenie konferencji podsumowującej . Gościem specjalnym konferencji będzie znany sportowiec senior. Podczas spotkania, zaprezentowane zostaną rezultaty przeprowadzonych działań wezmą w nim udział osoby 50 + uczestniczący w zajęciach, przedstawiciele władz samorządowych a także specjaliści z zakresu profilaktyki pro zdrowotnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Szczegóły w sekretariacie SUTW ul. Jagiellońska 18 lub pod numerem tel.: 18 443 57 08

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszych zajęć

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW