Projekty aktualne

Bezpłatne porady dla NGO z Nowego Sącza

O projekcie

Akademia Zdrowego Seniora - program zajęć profilaktyczno-sprawniających dla osób 50+

O projekcie

Wycieczki krajoznawcze dla seniorów - mieszkańców Nowego Sącza

O projekcie

Seniorze, obudź w sobie artystę! - program edukacyjno-artystyczny dla seniorów Nowego Sącza

O projekcie