Projekt Turystyka dla ciała i ducha - Urząd Miasta - O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku dzięki wsparciu Miasta Nowego Sącza w 2017 r. realizowało projekt „Turystyka dla ducha i ciała”.  W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wyjazdy turystyczno-sportowe dla sądeckich Seniorów.

a) do Rabki-Zdroju - jednodniowy wyjazd turystyczny, podczas którego, oprócz zwiedzania malowniczej uzdrowiskowej miejscowości, poznania jej bogatej oferty, seniorzy mieć możliwość uczestniczenia w IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Celem imprezy jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia seniorów oraz zaprezentowanie Rabki –Zdroju jako uzdrowiska oferującego atrakcyjny i aktywny wypoczynek przez cały rok.

b) do Łazów - jednodniowy wyjazd do miejscowości w województwie śląskim, niezwykle atrakcyjna pod względem sportowo-wypoczynkowym. W czasie tego wyjazdu uczestnicy mogli wziąć udział w IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach. Najważniejszym celem Olimpiady jest wykształcenie wśród osób starszych aktywnego dbania o własne zdrowie, aktywność i dobrą kondycję fizyczną oraz uświadomienie sobie ich znaczenia dla sprawności fizycznej i psychicznej.

Odbiorcami projektu byli słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - seniorzy z terenu Nowego Sącza.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.