Projekt Zdrowie na wagę złota - O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w okresie luty-kwiecień 2017 r. realizowało projekt „Zdrowie na wagę złota”.

Celem przedsięwzięcia była aktywizacja osób powyżej 50 roku życia:

  • zmobilizowanie tej grupy społecznej do większej dbałości o stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • nabycie dobrych nawyków i przydatnych umiejętności,
  • zachęcenie do umiarkowanej aktywności fizycznej,

które wpłyną pozytywnie na ich jakość życia, pomogą w zachowaniu jak najdłużej samodzielności i dobrego stanu zdrowia.

Projekt obejmował różnego typu zajęcia edukacyjne propagujące zdrowy styl życia, aktywność fizyczną oraz profilaktykę zdrowia.

W ramach projektu zrealizowano:

  • wykłady,
  • zajęcia gimnastycznych - usprawniających: gimnastyka w wodzie, gimnastyka na sali, zajęcia „zdrowy kręgosłup” oraz ogólnorozwojowe warsztaty taneczne.

Projekt był skierowany był do sądeckich seniorów - słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (emerytów, rencistów, osób bezrobotnych w wieku 50+). 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza