Projekt Zdrowy Senior kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych - O PROJEKCIE

Celem głównym zadania "Zdrowy senior - kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych" była popularyzację zdrowego trybu życia osób w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 300 osób starszych, w zakresie profilaktyki zdrowia -dietetyki, farmakologii, psychologii oraz wdrożenie nawyk podejmowania systematycznej aktywności fizycznej w okresie od marca do grudnia 2017 r.

Cel główny zadania został osiągnięty poprzez realizację zakładanych celów szczegółowych oraz rezultatów.

Realizacja projektu spotkała się ze znacznym zainteresowaniem seniorów i ich zaangażowaniem w udział w zajęciach.

 

PROJEKT „ZDROWY SENIOR -KOMPLEKSOWY PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWIA DLA OSÓB STARSZYCH” WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020.