Projekt Przez aktywność do zdrowia program zajęć profilaktyczno-usprawniających dla seniorów - O PROJEKCIE

Projekt „Przez aktywność do zdrowia – program zajęć profilaktyczno-usprawniających dla seniorów”  ma na celu polepszenie społecznego funkcjonowania mieszkańców miasta Nowego Sącza w wieku 50 lat i więcej poprzez popularyzację zdrowego trybu życia oraz wdrożenie nawyku podejmowania systematycznej aktywności fizycznej w okresie od 02-05.2018 r.
W ramach niniejszego zadania przeprowadzone zostaną następujące zajęcia profilaktyczno-usprawniające: 
  • zajęcia gimnastyki w wodzie, 
  • zajęcia gimnastyki przy muzyce,
Projekt jest skierowany do sądeckich seniorów - słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (emerytów, rencistów, osób bezrobotnych w wieku 50+), z terenu miasta Nowego Sącza.
Realizacja projektu pozwoli na rozpoczęcie procesu wdrożenia zdrowego trybu życia wśród sądeczan – seniorów, słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z terenu Nowego Sącza, a przez to wpłynie na poprawę ich społecznego funkcjonowania.
 
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza