2019 Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - O PROJEKCIE

Projekt "Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku" miał na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, integrację wewnątrzpokoleniową i przygotowanie do starości 50 mieszkańców miasta i gminy Piwnicznej Zdrój, osób w wieku 50+ poprzez aktywizację społeczną, fizyczną, kulturalną seniorów oraz podniesienie kompetencji w obszarze społeczno-technologicznym, zmianę myślenia i postrzegania osób starszych. 

Projekt obejmował następujące działania:

  • wykłady z zakresu aktywności społeczne, fizycznej i kulturalnej osób w wieku 50+,
  • warsztaty z zakresu mediów społecznościowych i komunikatorów,
  • warsztaty kreowania wizerunku,- zajęcia aktywności fizycznej na sali,
  • terenowe zajęcia kulturalne.

Projekt "Latający Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku" realizowany był w okresie od 8.08.2019-31.10.2019 r.

                                           

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ FUNDACJĘ BGK W KONKURSIE GENERACJA 5.0