Broszura "Senior Wolontariusz"

Wolontariat  jest działaniem niezwykle stumulującym. Wielu seniorów, którzy się go podjęli, traktują go jako szansę na nowe życie, zupełnie inne od dotychczasowego.

Zachęcając Państwa do włączenia się w aktywność społeczną w formie wolontariatu przekazujemy bezpłatną broszurę pn. Senior Wolontariusz.

Znajdą w niej Państwo informacje nt. aspektów prawnych wolontariatu, form, rodzajów i korzyści z aktywności wolontariackiej oraz inne przydatne materiały.

Zapraszamy do lektury !

BEZPŁATNA BROSZURA "SENIOR WOLONTARIUSZ" - DO POBRANIA PDF