Projekt Zajęcia z zakresu wolontariatu w obszarze aktywności fizycznej - gimnastyka na sali

W ramach projektu "Senior - Wolontariusz" odbywają się zajęcia z zakresu wolontariatu w obszarze aktywności fizycznej - gimnastyka na sali. Uczestnicy podczas ich trwania nabywają umiejętności  prowadzenia elementów zajęć aktywności fizycznej, takich  jak rozgrzewka czy ćwiczenia rozciągające. Nabyte umiejętności pozwolą w przyszłości na samodzielne prowadzenie w formie wolontariatu tych części zajęć gimnastyki na sali.

Mimo niesprzyjającej aury uczestnicy obecni! Brawy Wy!

fot. Sądecki UTW

Projekt "Senior - Wolontariusz" realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego