Artykuł Odkrywanie własnego potencjału do działań społecznych

Ludzie angażują się w wolontariat z różnych powodów. Dla niektórych jest on szansą na zrobienie czegoś dla społeczności lokalnej, co będzie miało wpływ na ludzi i otoczenie wokół nich. Dla innych stanowi okazję do nauczenia się nowych kompetencji i umiejętności, inni będą bazować na swoich doświadczeniach i wiedzy. Niezależnie od motywacji, tym co łączy wolontariuszy jest to, że każda niesiona pomoc jest zarówno wyzwaniem i satysfakcją.
 
Niektóre z powodów, dla których ludzie decydują się na zostanie wolontariuszem, bo chcą:
 • zrobić coś dobrego dla organizacji, która miała wpływ na ich życie bezpośrednio lub pośrednio,
 • czuć się potrzebnym,
 • pomóc środowisku,
 • pomóc innym, którzy mają „mniej szczęścia” lub ich głos jest niesłyszany,
 • czuć się doceniani,
 • być częścią zespołu, wspólnoty,
 • zyskać pewność siebie i wzmocnić poczucie własnej wartości.

fot. Freepik

Wolontariat może być też drogą do znalezienia zatrudnienia lub szansą, aby spróbować czegoś nowego, co może prowadzić do zmiany kariery zawodowej lub społecznej.
Z tego punktu widzenia, wolontariat może być sposobem na:
 • zdobywanie nowych kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczenia,
 • rozwijanie istniejących umiejętności i wiedzy,
 • uzupełnianie CV,
 • poprawy swoich szans na zatrudnienie.
Korzyści społeczne dla wolontariuszy seniorów to m.in.:
 • nawiązanie kontaktów,
 • możliwość poznania nowych znajomych i przyjaciół,
 • okazja do spotkań towarzyskich, wspólnych rozmów, spędzania wolnego czasu,
 • poczucie spełnienia misji itp.
Wolontariat ma pozytywny wpływ na zdrowie. Pełnienie ról społecznych sprawia, że życie ma głębszy sens, a wolontariusz dąży do określonego celu. Bycie wolontariuszem przyczynia się do poczucia dobrostanu i spełnienia. Pozytywny stan ducha sprawia, że poprawia się stan zdrowia, a osoby zaangażowane w wolontariat mogą to wykorzystywać także np. w obliczu choroby.
W Wielkiej Brytanii Krajowa Rada ds. Organizacji Wolontariatu – The National Council for Voluntary Organisations (NCVO) – zrzeszająca 10 000 członków, od największych do najmniejszych organizacji charytatywnych i organizacji społecznych – zleciała Uniwersytetowi Walijskiemu Lampeter badanie, które miało na celu ocenę skutków zdrowotnych wolontariatu za21 równo na indywidualnych wolontariuszy oraz na zdrowie odbiorców usług. Badania wykazały, że wolontariat ma pozytywny wpływ na zdrowie wolontariuszy.
fot. Freepik
 
Zaangażowanie w działania wolontariatu mogą wpływać na ich:
 • długowieczność,
 • zdolność do wykonywania czynności niezbędnych w codziennym życiu,
 • zdolność do radzenia sobie z problemami własnego, złego stanu zdrowia, przyjęcie zdrowego stylu życia i zachowań,
 • poprawę jakości życia,
 • wsparcie społeczne i interakcję,
 • wzrost samooceny i poczucie celu życia, wzgląd na ich własne zdrowie.
Badania wykazały również, że wolontariat zmniejsza częstość występowania depresji, stresu, bólu, a także cierpienia psychicznego.
 
Najważniejszym powodem, dla którego wolontariat jest praktykowany to poczucie, że jesteśmy znaczącą częścią otaczającego nas świata oraz to, że innych obchodzi wartość naszego istnienia.
 

Projekt "Senior - Wolontariusz" realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego