Projekt Senior - Wolontariusz - O PROJEKCIE

Projekt „Senior – Wolontariusz” ma na celu zwiększenie aktywności społecznej osób starszych poprzez profesjonalizację działań aktywnych wolontariuszy w Sądeckim UTW, stworzenie warunków sprzyjających do zaangażowania się małopolskich Seniorów w wolontariat oraz popularyzację idei wolontariatu wśród osób starszych z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
 
Projekt realizowany jest w okresie od czerwca do grudnia 2018 r. i obejmie swoimi działaniami grupę bezpośrednią liczącą 100 osób.
 
Cele szczegółowe:
- stworzenie systemu wsparcia seniorów-wolontariuszy poprzez powołanie 1 stałego punktu wolontariatu osób 55+
- podniesienie wiedzy i umiejętności osób w wieku 55+  z terenu miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w zakresie: form pomocy/wsparcia jakim jest wolontariat, wolontariatu w obszarze aktywności fizycznej, wolontariatu w obszarze dziennikarstwa i fotografiki
- wykorzystanie posiadanego potencjału w zakresie wolontariatu poprzez rozpoczęcie aktywności wolontariackiej uczestników projektu
- podniesienie samooceny, zmiana nastawienia i wzmocnienie motywacji do działania, poczucie spełnienia
- rozpoczęcie aktywności wolontariackiej przez 30 uczestników projektu.
 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego