Projekt Sądecczyzna przyjazna Seniorom - O PROJEKCIE

Projekt "Sądecczyzna przyjazna seniorom" realizowany przez Stowarzyszenie Sądecki UTW ma na celu
wsparcie funkcjonowania społecznego seniorów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji i izolacji,
a także integrację tego środowiska.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.11.2018 

W ramach projektu przewidziano m.in.:

  • zorganizowanie spotkania integrującego środowiska seniorskie z terenu miasta Nowego Sącza i obszarów wiejskich powiatu nowosądeckiego „Radość na starość”;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie w gminach wiejskich 2 warsztatów edukacyjno-informacyjnych „ABC Bezpiecznego Seniora” dla seniorów;
  • zorganizowanie integracyjnego wyjazdu edukacyjnego do Krakowa połączonego z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych  dla  słuchaczy Sądeckiego UTW.

 

Zadanie jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.