[08-10-2021] O projekcie Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem

Od 1 października 2021 r. do 31 lipca 2022 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem. W ramach tego przedsięwzięcia wdrożone zostaną działania o charakterze aktywizującym, edukacyjno-informacyjnym i integrującym.

grafikaFB

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest dedykowany osobom w wieku 60+, kobietom i mężczyznom, mieszkańcom Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, a także organizacjom/instytucjom działającym na rzecz osób starszych.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

  • Wydanie i upowszechnienie 700 egzemplarzy publikacji edukacyjnej pt. „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”.
  • Wydanie i upowszechnienie 3 numerów newslettera – elektronicznego biuletynu informacyjnego
  • Przeprowadzenie 5 wykładów otwartych z różnych dziedzin wiedzy.
  • Przeprowadzenie 4 warsztatów edukacyjno-integracyjnych „Mobilny UTW” na terenie powiatu nowosądeckiego.
  • Zorganizowanie warsztatów tematycznych pn. „EKO to LOGICZNE”.
  • Zorganizowanie warsztatów tematycznych pn. „SMARTfon to JASNE”.
  • Zorganizowanie warsztatów aqua aerobik.
  • Zorganizowanie spotkania integracyjnego „SĄDECCY SENIORZY AKTYWNI RAZEM”.

Logo Maopolska H rgb

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO