O projekcie

Szanowni Państwo,

serdecznie witamy na stronie internetowej projektu „Nikt poza nawiasem- pokolenia we wspólnym dialogu” realizowanego przez Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizowanego przedsięwzięcia.                                                                   

Projekt „Nikt poza nawiasem – pokolenia we wspólnym dialogu” to zadanie umożliwiające integrację przedstawicieli różnych grup wiekowych i społecznych, sprzyjające możliwości twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Celem projektu jest nawiązanie dialogu, wzbudzenie wzajemnego szacunku i uznania, rozwinięcie aktywności twórczej seniorów i młodych,  stworzenie okazji do spotkania osoby starszej z młodą, tradycji z nowoczesnością. W ramach zadania zaplanowane są: warsztaty twórcze, międzypokoleniowy wyjazdy kulturalny, oraz opracowanie dwóch newsletterów.

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i regionu małopolskiego w szczególności dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie realizowało projekt pn. „Nikt poza nawiasem – pokolenia we wspólnym dialogu” od 1 kwietnia 2016 do 31 lipca 2016 r.

 

I.                   SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ

  1.  Warsztaty twórcze

Planuje się zorganizowanie warsztatów twórczych, w których weźmie udział 45 uczestników (seniorów i juniorów). Podczas realizacji warsztatów uczestnicy będą tworzyć m.in. akcesoria do gier i zabaw tj. pionki do szachów, kości i domino z modeliny, skakanki ze sznurów czy też na szydełku wydziergają Zośkę;

Warsztaty będą obejmowały 10 minutową prezentację multimedialną oraz część praktyczną, w której uczestnicy będą pracować w grupach.

Efektem warsztatów będzie poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat historii gier oraz rozwinięcie twórczych i manualnych zdolności uczestników.

  1. Wyjazd kulturalny

W ramach działania przewidziano organizacje wyjazdu międzypokoleniowego. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania ze światem kultury i sztuki, poprzez wyjazd m.in.: do teatru, muzeum czy też innych ośrodków kultury. W wyjeździe będzie mogło uczestniczyć 50 os. (w tym co najmniej 30 os. młodych). Planuje się że zostanie zorganizowany wyjazd do Krakowa Ostateczny program wyjazdu zostanie doprecyzowany na etapie ogłoszenia interesujących/ ciekawych wydarzeń przez poszczególne instytucje kultury.

 

  1. Wydanie  newslettera

W ramach niniejszego działania przewiduje się opracowanie i rozdystrybuowanie do organizacji seniorskich w tym UTW z małopolski, szkół, bibliotek i innych ośrodków kultury profesjonalnego wydawnictwa w formie newslettera poświęconego współpracy międzypokoleniowej w obszarze kultury i sztuki. Newsletter będzie miał charakter informacyjno – edukacyjno – doradczy. Wnioskodawca zakłada, iż w ramach projektu zostanie opracowane 2 wydania newslettera każdy zawierający informacje, artykuły, komentarze, porady a także przykłady dobrych praktyk.

           

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW