O projekcie

 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od 1 lutego do 31 maja 2015 roku realizuje projekt „Nasz seniorski trakt – wyprawa sądeckiego seniora”, który współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Nowego Sącza.

 

W ramach niniejszego Sądecki UTW zorganizuje dwa wyjazdy turystyczne o charakterze sportowo-wypoczynkowym. Wyjazdy te połączone będą z uczestnictwem w wydarzeniach sportowych.

 

Są to wyjazdy autokarowe do:

 

Rabki – Zdroju - jednodniowy wyjazd turystyczny, gdzie oprócz zwiedzania malowniczej gminy, poznawania jej bogatej oferty uzdrowiskowej, uczestnicy maja możliwość udziału w II Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Gdzie celem imprezy jest promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia Pokolenia 50+ oraz promocji Rabki –Zdroju jako 150 – letniego Uzdrowiska oferującego atrakcyjny i aktywny wypoczynek przez cały rok.

 

Łaz - jednodniowy wyjazd do miejscowości w województwie śląskim, atrakcyjnej pod względem turystyki sportowo-wypoczynkowej, w której oferowana jest m.in. wspinaczka górskiej, korzystanie kąpieliska w okresie letnim, korzystanie z stoku narciarskiego w okresie zimowym. W czasie tego wyjazdu uczestnicy mogą uczestniczyć w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach. Celem nadrzędnym Olimpiady jest wykształcenie wśród pokolenia osób powyżej 50 roku życia propagowanie aktywnego dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną, uświadomienia potrzeb ruchu, jego znaczenia dla sprawności fizycznej i psychicznej oraz do prowadzenie aktywnego trybu życia.

 

Wyjazdy są zorganizowane dla mieszkańców Nowego Sącza, słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – emerytów, rencistów, których często nie stać na jego sfinansowanie wyjazdu z własnych środków. Uczestnicy wyjazdu otrzymają szansę na poznanie innych miejscowości atrakcyjnych turystycznie, rozwijających się, a uczestnictwo w wydarzeniach towarzyszącym tym wyjazdom pozwoli na osobistą reprezentację i promocję miasta Nowego Sącza przez ich mieszkańców.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW