O projekcie

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku od maja  do listopada 2015 roku realizuje projekt pod nazwą„Między nami seniorami – edukacja i integracja seniorów z Małopolski” dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt zakłada organizację zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych z terenu subregionu sądeckiego oraz subregionu podhalańskiego. Celem jest aktywizacja intelektualna i fizyczna osób powyżej 60 roku życia. Kształtowanie pozytywnych postaw polegających na wzbudzaniu szerszych zainteresowań nauką, zdobywaniem wiedzy, pobudzaniu aktywności fizycznej i ruchowej oraz nabyciu nowych umiejętności wśród dorosłych.W oparciu o wieloletnie doświadczenie i  konsultacje z członkami Stowarzyszenia, wymagania i oczekiwania osób starszych zaplanowano następujące kierunki działania w ramach dwóch działów:

I.Energia dla Umysłu to seria różnorodnych zajęć rozwijających możliwości umysłu osób w wieku starszym i zachowanie równowagi psychicznej. Będą skierowane do wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętności intelektualne, zdobywać wiedzę w szybki i trwały sposób, a także w celu poprawy pamięci i podniesienia kondycji umysłowej. Odbędą się różnego rodzaju wykłady oraz zajęcia warsztatowe. Będą to m.in. warsztaty językowe, (niemiecki, francuski), językoznawcze, psychologiczne, warsztaty rękodzielnicze, fotograficzne.

II.Energia dla Zdrowia i Urody - głównym założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch fizyczny. W jej skład wchodzi szeroki wachlarz zajęć ruchowych: gimnastyczne na sali, warsztaty taneczne, nordic walking oraz zajęcia „zdrowy kręgosłup” z rehabilitantem. Odbędą się również spotkania, które będę miały na celu wyrobić nawyk dbania o zdrowie i o urodę ciała. Zrealizuje się cykl prelekcji - warsztatów z farmaceutą,

III.Biuletyn Sądeckiego UTW - zostanie opracowany kwartalnik, poświęcony inicjatywom podejmowanym przez seniorów ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niniejszego projektu, a przede wszystkim umieszczania relacji oraz ciekawych poradników dla seniorów.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW