O projekcie

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymało dofinansowanie z Województwa Małopolskiego na realizację programu edukacyjno-zdrowotnego dla osób starszych „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, który ma na celu poprawę jakości życia ludzi starszych (w wieku 50 i więcej) poprzez podnoszenie świadomości  społecznej w dziedzinie ochrony zdrowia, chorób cywilizacyjnych i promocji zdrowego stylu życia. 

Głównymi działaniami przewidzianymi podczas realizacji projektu będą: wykłady o tematyce zdrowotnej, warsztaty psychologiczne, konsultacje psychologiczne, warsztaty z dietetykiem, warsztaty farmaceutyczne, zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, badania profilaktyczne z zakresu występowania chorób cywilizacyjnych takich jak osteoporoza, badanie poziomu witaminy D, wydanie Biuletynu Sądeckiego UTW oraz dodatku Senior do Dobrego Tygodnika Sądeckiego.

Stowarzyszenie w realizacji projektu współpracować będzie z Centrum Wielospecjalistycznym Osteodex w Nowym Sączu. Wszelkie działania podejmowane w projekcie będą konsultowane ze specjalistami z Centrum. Tam też zostaną przeprowadzone badania. W tym celu podpisane zostało wstępne porozumienie o współpracy. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie opracowanie raportu na podstawie ankiet ewaluacyjnych przekazanych beneficjentom przed i po realizacji projektu.

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW