Kadra

 

Daniel Jachimowicz – Koordynator projektu. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Współautor i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m.in. „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Nawojowej” w ramach PAOW, „Droga do sukcesu” w ramach PHARE 2002, „Język angielski w turystyce” oraz „Turystyka wiejska szansa na rozwój poza rolnictwem” w ramach ZPORR 2004-2006). Obecnie Koordynuje także realizację projektu „Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest wykładowcą - trenerem z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz źródeł i mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej.

Zofia Mółka  - Specjalista ds. rozliczeń. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2007r.  współpracuje z  Sądeckim Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Koordynator licznych projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, Asystent koordynatora w projekcie „Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”.

Wojciech Nalepa – Specjalista ds. informacji prawnej i administracji. Prawnik, aplikant radcowski, absolwent Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie, konsultant Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Sączu, autor, współautor i koordynator projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, wykładowca - trener. Kierownik Sądeckiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Nowym Sączu.

Aneta Biedroń – Kierownik Sekretariatu Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doradcy – do udzielania porad prawnych i obywatelskich zatrudnionych zostało 5 osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze oraz umiejętności niezbędne do świadczenia tego typu usług. Doradcy zostali zaakceptowani przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej które jest Instytucją Wdrażającą Działanie 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego jest realizowany niniejszy projekt.

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW