Bezpłatne porady

 

Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego udziela bezpłatnych poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich w okresie od 1 kwietnia 2011r. do 31 stycznia 2014r.


Kto może korzystać z porad?
Z porad skorzystać mogą pełnoletnie osoby fizyczne które posiadają miejsce zamieszkania na terenie powiatu limanowskiego oraz z własnej inicjatywy zgłoszą potrzebę skorzystania z bezpłatnej porady prawnej lub obywatelskiej.


Jak skorzystać z porady?
a/ zapisać się  :
•    osobiście - w siedzibie Centrum w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 (siedziba Starostwa Powiatowego, I piętro) lub
•    telefonicznie – 18 33 37 920, tel. kom. 795 29 28 20
b/ w ustalonym terminie zgłosić się po poradę oraz wypełnić krótką, anonimową ankietę  informacyjną.

Sekretariat Centrum zgłoszenia przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Doradcy udzielają porad według ustalonego harmonogramu w przeciętnym wymiarze 3 godzin dziennie. Porady udzielane są z poszanowaniem zasad poufności, rzetelności, bezstronności i aktualności przekazywanych informacji. Szczegółowe zasady udzielania porad i funkcjonowania Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego zawarte są w Regulaminie – do pobrania tutaj.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW