Aktualności

 

15.04.2013r.

Centrum działa już 2 lata!


We marcu 2013r. minął okres 2-letniej działalności Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Przez ten czas z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich skorzystało już blisko 2900 osób. Niezmiennie wysoka od początku realizacji projektu liczba klientów korzystających z usług Centrum wskazuje na istnienie realnej, dużej potrzeby istnienie miejsca, w którym każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu może otrzymać bezpłatną, profesjonalną, rzetelną i bezstronną pomoc prawną. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnej porady zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Centrum w Limanowej ul. Józefa Marka 9, pokój 102 (budynek Starostwa Powiatowego), tel. 18 33 37 920, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30.


 

18.03.2013r.

Rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli


Rok 2013 został oficjalnie ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli. Zbiega się on  z 20. rocznicą wprowadzenia obywatelstwa UE w chwili wejścia w życie Traktatu z Maastricht w 1993 r. Zaplanowane na cały rok imprezy poświęcone będą wyjaśnianiu, w jaki sposób obywatele mogą bezpośrednio korzystać ze swoich praw w UE, a także informowaniu o związanych z tym zagadnieniem politykach i programach. Obchody Europejskiego Roku Obywateli zachęcą również do ogólnounijnej debaty z udziałem obywateli na temat tego, jak Unia Europejska powinna wyglądać w przyszłości i jakie reformy potrzebne są dla poprawy ich codziennego życia.
Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/citizens-2013/pl/home

 


 

11.02.2013r.

Podsumowanie cyklu konferencji promocyjno-edukacyjnych projektu

W dniu 10 i 11 stycznia 2013r. spotkaniami w gminach: Dobra oraz Niedźwiedź zakończył się cykl konferencji promocyjno – edukacyjnych projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Od 2011r. odwiedziliśmy wszystkie 12 gmin powiatu limanowskiego promując wdrożony system bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego a także upowszechniając wiedzę o podstawowych uprawnieniach przysługujących każdemu obywatelowi w życiu codziennym. Uczestnicy konferencji otrzymywali materiały promocyjne i edukacyjne wydane w ramach projektu m.in. ulotki i poradniki. We wszystkich spotkaniach udział wzięło łącznie 717 osób -  wszystkim uczestnikom a także współorganizatorom spotkań serdecznie dziękujemy!

 


 

21.01.2013r.

Relacja z konferencji promocyjno-edukacyjnych projektu

 

W 10 i 11 stycznia 2013r. w gminie Dobra oraz Niedźwiedź odbyły się kolejne konferencje promocyjno – edukacyjne projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Wzięło w nich udział łącznie ponad 80 osób. Koordynator Projektu Daniel Jachimowicz prezentował najważniejsze założenia realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W drugiej części konferencji ich uczestnicy wysłuchali wykładu poświęconego wybranym aspektom praw konsumenta a także mogli uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania. Uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne projektu m.in. ulotki i poradniki.

 


 

04.01.2013r.

Zapraszamy na kolejne konferencje promocyjno - edukacyjne

 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza mieszkańców GMINY Dobra oraz Niedźwiedź na konferencje promocyjno – edukacyjne projektu, które odbędą się w następujących terminach:

a/ w gminie Dobra – 10 stycznia 2013r o godz. 15.30 w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzydlnej, 34-625 Skrzydlna 186.

b/ w gminie Niedźwiedź – 11 stycznia 2013r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, 34-735 Niedźwiedź 131.

W programie konferencji przewidziano m.in. prezentację projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” oraz wykład poświęcony wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego. Uczestnicy konferencji otrzymają m.in. materiały promocyjne projektu oraz poradnik „Odszkodowania – wybrane zagadnienia”. Wstęp na konferencje jest wolny.

 


 

03.10.2012r.

Centrum działa już 18 miesięcy!

We wrześniu 2012r. minął okres 1,5-rocznej działalności Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Przez ten czas z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich skorzystało już blisko 2200 osób. Niezmiennie wysoka od początku realizacji projektu liczba klientów korzystających z usług Centrum jednoznacznie wskazuje na istnienie autentycznej, dużej potrzeby istnienie miejsca, w którym każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu może otrzymać bezpłatną, profesjonalną, rzetelną i bezstronną pomoc prawną. W ramach upowszechniania realizowanego przedsięwzięcia a także popularyzowania zagadnień prawnych przydatnych w codziennej praktyce zorganizowanych zostało 10 konferencji promocyjno – edukacyjnych projektu w gminach powiatu limanowskiego, w których udział wzięło łącznie 635 osób. Zostały również opracowane i wydane 2 bezpłatne poradniki prawne poświęcone wybranym zagadnieniom prawa rzeczowego oraz odszkodowań – publikacje były dystrybuowane m.in. na konferencjach promocyjno – edukacyjnych, podczas świadczenia usług doradczych a także za pośrednictwem gmin i innych podmiotów publicznych. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z bezpłatnej porady zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Centrum w Limanowej ul. Józefa Marka 9, pokój 102 (budynek Starostwa Powiatowego), tel. 18 33 37 920, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30.

 


 

10.07.2012r.

Dostępny jest już nowy, bezpłatny poradnik prawny!

Uprzejmie informujemy, iż w siedzibie Centrum w Limanowej jest już dostępny kolejny bezpłatny poradnik prawny poświęcony wybrany zagadnieniom problematyki odszkodowań autorstwa mgr Małgorzaty Włodarczyk. Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedź na pytanie, na czym polega istota odpowiedzialności odszkodowawczej oraz w jaki sposób skutecznie dochodzić naprawienia wyrządzonej nam szkody zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak również na drodze sądowej. W końcowej części publikacji zostały zamieszczone wzory pism przydatnych w postępowaniu odszkodowawczym m.in. zgłoszenia szkody, skargi do rzecznika Ubezpieczonych, wezwania przedsądowego oraz pozwu o zapłatę. Mamy nadzieję, iż Poradnik w przystępny sposób przybliży Państwu podstawową problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej i zasad jej egzekwowania, pozwalając odnaleźć odpowiedzi na pojawiające się w tym zakresie pytania. Serdecznie zapraszamy do lektury!


 
11.06.2012r.

Praca Centrum w miesiącach wakacyjnych

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi pracy Centrum w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) uprzejmie informujemy, iż w tym czasie Centrum pracuje bez żadnych zmian. Sekretariat Centrum jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Porady są udzielane przez 5 doradców według ustalonego harmonogramu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych Centrum!

 


 
17.04.2012r.
 
Nowy bezpłatny poradnik prawny
Uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej trwają prace nad kolejnym bezpłatnym poradnikiem prawnym w ramach cyklu „Biblioteczka Centrum” – publikacja będzie poświęcona wybranym zagadnieniom problematyki odszkodowań. Przewidywany termin wydania poradnika – koniec czerwca 2012r.
 

 
02.03.2012r.
 
Relacja z konferencji promocyjno-edukacyjnych projektu
W styczniu i lutym 2012r.. w gminie Laskowa, Łukowica, Jodłownik, Kamienica oraz Słopnice odbyły się kolejne konferencje promocyjno – edukacyjne projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Wzięło w nich udział łącznie ponad 290 osób. Koordynator Projektu Daniel Jachimowicz prezentował najważniejsze założenia realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W drugiej części konferencji ich uczestnicy wysłuchali wykładu poświęconego wybranym aspektom praw konsumenta a także mogli uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania. Uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne projektu m.in. ulotki i poradniki.
 

 
10.01.2012r.
 
Zapraszamy na kolejne konferencje promocyjno - edukacyjne
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza mieszkańców Laskowej, Łukowicy, Jodłownika, Kamienicy oraz Słopnic na konferencje promocyjno – edukacyjne projektu, które odbędą się w następujących terminach:

a/ w gminie Laskowa – 24 stycznia 2012r godz. 16.00 w Zespole Szkół w Laskowej, Laskowa 2,
b/ w gminie Łukowica – 26 stycznia 2012r. , godz. 15.15 w Gimnazjum w Łukowicy, Łukowica 293,
c/ w gminie Jodłownik – w dniu 6 lutego 2012r., godz. 14.00 w Zespole Szkół w Szczyrzycu,
d/ w gminie Kamienica – w dniu 8 lutego 2012r., godz. 14.30 w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie, 34-607 Szczawa 167
e/ w gminie Słopnice – w dniu 19 lutego 2012r. o godz. 14.30, w Szkole Podstawowej nr 2, 34-615 Słopnice 336
W programie konferencji przewidziano m.in. prezentację projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” oraz wykład poświęcony wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego. Uczestnicy konferencji otrzymają m.in. materiały promocyjne projektu oraz poradnik „Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia”. Wstęp na konferencje jest wolny.
 

 
 
20.12.2011r.
 
Świąteczne życzenia
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby był to czas spokoju i odpoczynku, wolny od trosk i codziennego zabiegania a w nowym, 2012 roku – dużo zdrowia, pozytywnej energii oraz realizacji planów osobistych i zawodowych.
 

 
03.11.2011r.
Podsumowanie pierwszych 7 miesięcy działalności Centrum
W dniu 1 listopada 2011 r. upłynęło pierwszych 7 miesięcy funkcjonowania Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. W tym czasie doradcy Centrum udzielili blisko 840 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich co pokazuje istnienie wysokiego zapotrzebowania mieszkańców ziemi limanowskiej na tego typu usługi. W ramach działalności promocyjno edukacyjnej zorganizowanych zostało m.in. 5 konferencji w gminach powiatu limanowskiego, w których wzięło udział łącznie 339 osób. Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli Państwo nasze Centrum – zachęcamy do korzystania z profesjonalnych i bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez doradców Centrum
 

 
10.10.2011r.
 
Relacja z konferencji promocyjno-edukacyjnych projektu
W dniach 22 i 28 września 2011r. oraz 5 października 2011r. w Limanowej, Tymbarku oraz mieście i gminie Mszana Dolna odbyły się kolejne konferencje promocyjno – edukacyjne projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Wzięło w nich udział łącznie ponad 300 osób. Koordynator Projektu Daniel Jachimowicz prezentował najważniejsze założenia realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W drugiej części konferencji ich uczestnicy wysłuchali wykładu poświęconego wybranym aspektom praw konsumenta a także mogli uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania. Uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne projektu m.in. ulotki i poradniki.

 
07.09.2011r.
Zapraszamy na konferencje promocyjno - edukacyjne
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza mieszkańców Limanowej, Tymbarku oraz Mszany Dolnej (miasto i gmina) na konferencje promocyjno – edukacyjne projektu, które odbędą się w następujących terminach:
a/ w gminie Limanowa – 22 września 2011r godz. 8.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im.W. Orkana, ul. Władysława Orkana 1,
b/ w gminie Tymbark – 28 września 2011r. , godz. 10.00 w zespole szkół im KEN, Tymbark 349,
c/ w gminie Mszana Dolna – w dniu 5 października 2011r., godz. 8.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Józefa Marka 2,
d/ w mieście Mszana Dolna – w dniu 5 października 2011r., godz. 12.30 w Zespole Szkół nr. I, ul. Jana Matejki 11.
W programie konferencji przewidziano m.in. prezentację projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” oraz wykład poświęcony wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego. Uczestnicy konferencji otrzymają m.in. materiały promocyjne projektu oraz poradnik „Prawo rzeczowe– wybrane zagadnienia”. Wstęp na konferencje jest wolny.

 
18.07.2011r.
Dostępny jest pierwszy, bezpłatny poradnik prawny!
Uprzejmie informujemy, iż w siedzibie Centrum w Limanowej jest już dostępny pierwszy, bezpłatny poradnik prawny poświęcony wybrany zagadnieniom prawa rzeczowego autorstwa mgr Bartosza Łopalewskiego. Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na pytania: na czym polega istota prawa własności i jakie są sposoby jego nabycia i zbycia, czym jest współwłasność i jak ją można znieść, w jaki sposób należy dbać o swoją własność, a także czym są służebności i jak powstają oraz wygasają. W końcowej części publikacji zostały zamieszczone obszerne informacje dotyczące instytucji ksiąg wieczystych – ich roli, znaczenia oraz zasad praktycznego korzystania. Mamy nadzieję, iż Poradnik w przystępny sposób przybliży Państwu podstawową problematykę prawa rzeczowego, pozwalając odnaleźć odpowiedzi na pytania pojawiające się w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do lektury!
 

 
 
14.06.2011r.
 
W wakacje porady bez zmian
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi pracy Centrum w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) uprzejmie informujemy, iż w tym czasie Centrum pracuje bez żadnych zmian. Sekretariat Centrum jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Porady są udzielane przez 5 doradców według ustalonego harmonogramu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych Centrum!
 

 
24.05.2011r.
Informacja o pierwszym bezpłatnym poradniku prawnym
W związku z pojawiającymi się zapytaniami o termin dostępności pierwszego bezpłatnego poradnika prawnego wydawanego w ramach projektu uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej trwają prace nad pierwszą publikacją poświęconą wybranym zagadnieniom z zakresu prawa rzeczowego w tym ksiąg wieczystych i postępowania z tym związanego. Przewidywany termin publikacji w/w opracowania to lipiec 2011r. – będzie ona dostępna m.in. w Sekretariacie Centrum w Limanowej ul. Józefa Marka 9
 

 
 
04.05.2011r.
 
Pierwszy miesiąc udzielania porad za nami!
Miło nam poinformować, iż w pierwszym miesiącu funkcjonowania Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego z bezpłatnych porad prawnych skorzystało już 100 osób. Ten rezultat osiągnięty już na początku realizacji projektu, przy uwzględnieniu faktu, iż usługi Centrum nie są jeszcze powszechnie znane mieszkańcom ziemi limanowskiej dowodzi, jak bardzo potrzebne i celowe jest istnienie miejsca, w którym każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu może otrzymać bezpłatną, profesjonalną, rzetelną i bezstronną pomoc prawną. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z takiej porady do kontaktu z Sekretariatem Centrum w Limanowej ul. Józefa Marka 9, pokój 102 (budynek Starostwa Powiatowego), tel. 18 33 37 920, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-14.30.
 

 
04.04.2011r.
Bezpłatne porady prawne i obywatelskie już dostępne
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2011r. rozpoczęło działalność Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w ramach którego mieszkańcy powiatu limanowskiego mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Zapraszamy do działu „Bezpłatne porady” gdzie zamieszczona jest informacja o obowiązujących zasadach korzystania z doradztwa.

28.03.2011r.
Konferencja promocyjno – edukacyjna projektu w Limanowej
W dniu 25 marca 2011r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyła się pierwsza konferencja promocyjno – edukacyjna projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. Wzięło w niej udział blisko 50 osób. Koordynator Projektu Daniel Jachimowicz zaprezentował najważniejsze założenia realizowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem zasad udzielania bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. W drugiej części konferencji Dariusz Dominik – Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej w Nowym Sączu - wygłosił wykład poświęcony wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego a także odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Uczestnicy konferencji otrzymali również materiały promocyjne projektu.

18.03.2011r.

Zapraszamy na konferencję promocyjno – edukacyjną projektu w Limanowej

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Limanowa na konferencję promocyjno – edukacyjną projektu, która odbędzie się w dniu 25 marca 2011r, godz. 17.30 Starostwie Powiatowym w Limanowej, ul. Józefa Marka 9. W programie konferencji przewidziano m.in. prezentację projektu Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” oraz wykład poświęcony wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego. Wstęp na konferencję jest wolny.

11.03.2011r.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Limanowskim
W dniu 10 marca 2011 roku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Limanowskim a Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie realizacji projektu pt. „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”. W ramach zadeklarowanej współpracy Powiat Limanowski zobowiązał się m.in. do nieodpłatnego użyczenia Stowarzyszeniu lokalu na siedzibę Centrum w Limanowej a także wsparcia w prowadzeniu akcji promocyjnej tego przedsięwzięcia. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zobowiązało się z kolei do uruchomienia i prowadzenia Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, które w okresie od
1 kwietnia 2011r. do 31 stycznia 2014r. będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom Powiatu Limanowskiego.
Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Powiatu Limanowskiego, na której zamieszczono relację z podpisania w/w umowy.

02.03.2011r.

Rozpoczynamy realizację projektu „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”

W dniu 1 marca 2011r Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna realizację projektu pt. „Limanowskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do zapoznania się z podstroną internetową projektu na której znajdziecie Państwo m.in. informacje o realizowanym przedsięwzięciu, zasadach korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich oraz dane teleadresowe utworzonego Centrum.
 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW