O projekcie

 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenie Korzenie i Skrzydła od 1 kwietnia do 31 lipca realizują projekt „Kultura łączy pokolenia”, dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Projekt skierowany jest do seniorów i dzieci szkół podstawowych z Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego. Jednym z najważniejszych celów zadania jest stworzenie możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych: dzieci i seniorów. Ideą projektu jest rozwinięcie aktywności twórczej seniorów, spotkanie osoby starszej z młodą, nowoczesności z tradycją.

W ramach projektu, 24 kwietnia 2014 r. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół o godz. 11:00 zostanie zorganizowany wykład „Tajniki ceramiki. Ceramika w terapii przez sztukę”, który będzie miał charakter międzypokoleniowy - weźmie w nim udział grupa seniorów i dzieci. Wykład poprowadzi  mgr Magdalena Jaksa-Raczek, wieloletni pedagog i artysta, pracownik Pałacu Młodzieży i PWSZ w Nowym Sączu
Ponadto w okresie od kwietnia do lipca odbywać się będą warsztaty muzyczne oraz warsztaty rękodzielnicze-florystyczne, które  będą okazją nie tylko do twórczego spędzenia czasu, odkrycia w sobie pasji i nieznanych być może talentów. Stworzą one również okazję do spotkania innych osób o podobnych zainteresowaniach, do ciekawych rozmów, do zrelaksowania się i odpoczynku od codziennej bieganiny. Warsztaty muzyczne będą prowadzone przez mgr Barbarę Porzucek, natomiast warsztaty rękodzielnicze- florystyczne poprowadzi pani Anna Kotlarz.
Swą „działalność teatralną” dzieci i seniorzy będą mogli wzbogacić o wyjazd autokarowy do Teatru. Dzięki temu uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia teatru od wewnątrz, poznania jego kulisów.  Uczestnicy wyjazdu będą mieli również okazję do spotkania z aktorem oraz poznania „od kuchni” jego pracy. Wyjazd do teatru zaplanowany jest na 4 czerwca 2014 r. do Teatru Współczesnego w Krakowie na spektakl „Przygody Koziołka Matołka”

Podsumowaniem wydarzeń będzie wydanie Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Publikacja będzie miała za zadanie promować współprace międzypokoleniową seniorów i młodzieży, korzyści płynące z aktywizacji społecznej seniorów. W publikacji zostanie zaprezentowana dokumentacja z przebiegu zorganizowanych wydarzeń.  Wydanie Biuletynu zaplanowane jest w okresie czerwiec - lipiec 2014 r. Publikacja będzie bezpłatnie rozdystrybuowany m.in. do placówek szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych.

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW