Kompleksowy program aktywizacji Sądeckich Seniorów

 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia wnioskodawca pragnie przeprowadzić Kompleksowy Program Aktywizacji Seniorów w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. W ramach programu przeprowadzone zostaną wykłady dotyczące aktywizacji ruchowej seniorów, zajęcia gimnastyczne na Sali oraz zajęcia tai chi. Program będzie kontynuacją działań podejmowanych przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku na rzecz aktywizacji Sądeckich Seniorów.

Zajęcia odbywać się będą w kameralnych grupach, radosnej atmosferze, przy spokojnej muzyce. Wykorzystane zostaną różne formy ćwiczeń gimnastycznych ogólnorozwojowych ukierunkowanych na wzmocnienie i usprawnienie poszczególnych grup mięśniowych, poprawiających koordynację i ruchomość w stawach. Sale w których prowadzone będą zajęcia odbywać się będą w klimatyzowanych pomieszczeniach w celu podniesienia komfortu ćwiczących. Projekt realizowany będzie przez okres 3 miesięcy w okresie od marca do maja 2012 roku.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW