Forum Seniorów w ratuszu

12. 17. 2017

Maria Baran ponownie została przewodniczącą Nowosądeckiego Forum Seniorów. 

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/18038

Gratulacje Sądeckiego UTW !

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie