Wykład prozdrowotny - 23.11.2017 r.

11. 25. 2017

23 listopada 2017 w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ odbył się otwarty wykład prozdrowotny w ramach projektu „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych”  Wykład pt: „Rozumienie potrzeb zdrowotnych i psychospołecznych osób starszych” przeprowadziła dr n. o zdr.  Halina Potok.

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

Projekt „Zdrowy Senior - Kompleksowy program profilaktyki zdrowia dla osób starszych” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie