Wykłady sekcyjne w grudniu. Wybory samorządów sekcji. 7 grudnia.

12. 06. 2017

godz. 9.00

sekcja kulturoznawcza - sala im. Barbackiego -  MCK SOKÓŁ;

Jolanta Kieres „Esperanto, Niematerialne dziedzictwo kultury. Rok 2017 rokiem Ludwika Zamenhofa”

 

godz. 9.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna B - sala im. Sichrawy - MCK  SOKÓŁ;

Jerzy Gałda „Bałkańskie inspiracje” (zmiana tematu)

 

oraz 

godz. 11.00

sekcja przyrodniczo-geograficzna A - sala im. Barbackiego - MCK SOKÓŁ

dr Monika Bigosińska: „Nowe trendy w żywieniu” (zmiana prowadzącego i tematu)

 

godz. 11.00

sekcja medyczno-psychologiczna - sala im. Sichrawy - MCK SOKÓŁ

Agnieszka Nowakiewicz „Jak budować prawdziwe relacje między ludźmi i dbać o ich prawidłowe utrzymanie?”

 

W tym dniu także odbędą się wybory do samorządów sekcji i rad programowych, których zadaniem jest  reprezentowanie sekcji oraz sprawowanie nad nimi opieki.

Serdecznie prosimy o obecność na swojej, wybranej przy zapisie sekcji i pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyborów, które poprowadzą członkowie zarządu sprawujący opiekę nad poszczególnymi sekcjami.

Regulamin wyboru samorządów można pobrać w formie załącznika.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie